A Napi Gazdaság szerdai számának cikke

Megszületett a döntés az európai uniós pályázati háttérintézmények átalakításáról − mondta a Napi Gazdaságnak Homolya Róbert, a Miniszterelnökség fejlesztési irodáját vezető helyettes államtitkár. Az eddig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) kötődő Irányító Hatóságok (IH) a jövőben a szakmapolitikailag illetékes minisztérium szervezetébe integrálódnak, így a program-előkészítés, a menedzsment és döntéshozatal felgyorsul a jövőben (Napi Gazdaság, 2012. december 12.). A korábbi rendszerekhez képest újdonság, hogy a Lázár János államtitkár által vezetett Miniszterelnökség irányításával egy egységes koordináló, szabályozó szervezet felügyeli majd valamennyi irányító hatóság munkáját, beleértve az agrár- és vidékfejlesztésért felelős irányító hatóságot is, így végre megvalósul az a fejlesztéspolitikai cél, hogy európai uniós forrásokat egy egységes, egyszerűbb eljárásrenden keresztül lehessen igénybe venni 2014-től.

Homolya szerint sem az IH-k állományában, sem a jövőben koordinációt és háttérműveleteket végző szervezet személyi állományában nem lesz leépítés, már csak azért sem, mert a kormány célja a folyamatok és kifizetések további gyorsítása, ehhez pedig mindenkire szükség van − jövőre 1500−1700 milliárd forint uniós pénz lehívására van szükség ahhoz, hogy 2015 végére a 100 százalékos abszorpció elérhető legyen, és a két költségvetési cikluson átívelő nagyprojektek végrehajtásában se legyen fennakadás. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2012. július 1-jei létrehozásának legfőbb célja az európai uniós források felhasználásához kötődő kormányzati döntéshozatal egyszerűsítése és felgyorsítása volt. A kormánybizottság fél év alatt 140 kormányhatározatot hozott, míg 2010-től 2012 júniusáig összesen 128 ilyen tárgyú határozat született.

A kormánybizottság határozatai közül a helyettes államtitkár kiemelte azon problémák megoldását, amelyek a projektek tervszerű megvalósítását, így a források lehívását akadályozták, ugyanakkor az önkormányzati szektor jelentős eladósodásához vezettek. A kormánybizottság bizonyos konstrukcióknál a korábbi támogatási intenzitások utólagos növeléséről is döntött, csökkentve a kedvezményezettek önerő-hozzájárulásának mértékét.