Vasárnap jár le a határidő, amíg a gazdálkodó szervezetek kötelesek a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 forint hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból - közlik a honlapokon.

A díj alól nem mentesek a tagok, vagyis lényegében az összes vállalkozás, mert a törvény kötelezően írja a belépést.

Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. Már 5 ezer forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, (további 5 ezer forint) így a mulasztás további terheket jelenthet a gazdálkodó szervezet számára.

A tagdíjért cserébe a cégeknek ingyenesen jár tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.