A fogyasztók egyedi jogsérelmei ügyében indult eljárásaiban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) többször tárt fel olyan jogszabálysértő banki gyakorlatot, amely az eljárás kérelmezőjén túl más ügyfeleket is érintett. Ilyenkor – a gyors intézkedést szem előtt tartva - az MNB folyamatos felügyelése keretében valamennyi érintett fogyasztóra vonatkozóan felszólította az adott kereskedelmi bankot a jogosulatlanul felszámított összeg visszatérítésére. Ennek köszönhetően az elmúlt bő két évben 246 millió forint jogosulatlanul felszámított összeg került vissza az érintett lakossági ügyfelekhez.

Túlszámlázták a támogatott hitelt

Közel 1600 szerződésre vonatkozóan több mint 163 millió forintot térített vissza például egy hitelintézet a fogyasztók számára, mivel az állami kamattámogatással nyújtott lakáshitelek esetében nem a jogszabály előírása szerint állapította meg a kamat, illetve a kezelési költség mértékét. Mindez az előírtnál nagyobb összegű fizetési kötelezettséget eredményezett az ügyfeleknek. A bank az MNB felhívására a fogyasztók többletbefizetéseit beszámította, a fennmaradó különbözetet, illetve többletbefizetést visszatérítette, a megtett intézkedésekről pedig értesítette ügyfeleit.

Egy másik bank szintén hibásan, nem az állami kamattámogatásra vonatkozó rendelet szerint szabta meg egyes kamatait, ráadásul a saját hirdetményében foglalnál is magasabb kamatot számított fel. Mindez összességében magasabb törlesztőrészletet eredményezett az ügyfeleknek. A feltárt 534 esetben közel 38,5 millió forint járt vissza a fogyasztóknak. A bank az érintettek értesítése mellett intézkedett az ügyfeleknek történő visszatérítéséről.

Az MNB fogyasztóvédelmi felügyeleti tevékenysége keretében intézkedett azon bankkártyás tranzakcióknál is, amelyeknél indokolatlan devizakonverzióra került sor. Ezeknél a forinttól eltérő devizanemben vezetett fizetési számláról belföldön végzett bankkártyás tranzakciók során a fogyasztó által elvileg fizetett szolgáltatás ellenértéke eltért a számlán ténylegesen terhelt összegtől. Az MNB felhívására a jogsértő módon eljáró bankok 5 évre visszamenőleg elvégezték a hibásan terhelt összegek korrekcióját (ez az egyik bank ügyfelei esetében meghaladta a 14 ezer tranzakciót). A hitelintézetek devizában írták jóvá a többletterhelést mintegy 111 000 euró, 1 200 svájci frank, 2 000 angol font és 4 500 svéd korona összegben.

Indokolatlanul küldött sms-ekért kellett fizetni

Egy további hitelintézet az indokolatlanul küldött banki sms értesítések díját terhelte a fogyasztókra. Azután, hogy a fogyasztók beállították a bankkártyás tranzakcióról való sms-értesítési szolgáltatást a netbanki felületen, az általuk megjelölt értesítési limitösszeget a bank rendszere egyes esetekben ugyanis a fogyasztók által megadott devizától eltérő devizanemben kezelte. Például a fogyasztó által beállított 99 euró értékhatár ellenére a bank 99 forint limitértéktől küldött sms-értesítést. Az MNB felhívására a bank a hibajavítás mellett fogyasztói tájékoztatót tett közzé, és a téves limitbeállításból eredő sms díjak miatt 380 ügyfélnek térített vissza közel 2,4 millió forintnyi forintot és devizát.

Pénzforgalmi jogszabálysértés miatti bírságfizetés mellett 21 fogyasztó számára keletkezett visszatérítési kötelezettsége egy további banknak, amely (informatikai hiba miatt) a felmondott jelzáloghitelek részletfizetési megállapodásaiban foglalt fizetési részleteket jogosulatlanul egy összegben terhelte. A tévesen beszedett összegek visszautalásáról a bank intézkedett és a terhelés miatti negatív egyenleg okozta kamatot, költséget pedig nem számította fel a fogyasztók számláin.

Az MNB a Minősített Fogyasztóbarát termékek megfelelőségét is rendszeresen ellenőrzi, ennek során egyes hitelintézeteknél a fogyasztóbarát lakáshitel pályázati szabályait sértő eseteket tárt fel. Egyéb intézkedései mellett ezért a jegybank itt is a fogyasztók irányába való korrekcióra is kötelezte az érintett bankokat, egy esetben a megengedett kamatszintnél magasabb ügyleti kamat hitelszerződésekben való kikötése, egy további banknál pedig a pályázati kiírás szerintinél magasabb összegű díjak terhelése miatt.