A kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával, új működési modelljével kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására a 2011. július 1-től december 31-ig szóló időszakra Both Zoltánt - a Kopint-Datorg Zrt.-ben viselt elnöki tisztségének  fenntartása mellett - miniszteri biztossá nevezte ki Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter - derül ki a mai Hivatalos Értesítőből.

A biztos munkájában a kormányzati informatikáért felelõs helyettes államtitkár közreműködik. A rendelet szerint feladatai ellátásába a Kopint-Datorg Zrt., a Magyar Posta Zrt., az MVM Zrt., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a MÁV Zrt., az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetőin keresztül, az intézmények megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ munkatársát szakértői közreműködőként - a szükséges mértékben - bevonhatja.

Az NFM alá rendelt, az infokommunikációs szolgáltatásokat felhasználó intézmények, állami társaságok, közigazgatási és egyéb szervek kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértõi segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

A más minisztériumok irányítása alatt álló szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatban pedig a a kormányzati informatikáért felelõs államtitkár segítséget nyújt.

A miniszteri biztos megbízása több hálózati elemre terjed ki:

a) Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei

b) Zártcélú Rendészeti Hálózat

c) Informatikai Közháló

d) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer

e) HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata

f) Családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az azonos telephelyen belüli (helyi) adatátviteli hálózatok kivételével (a továbbiakban: helyi hálózatok kivételével)

g) Okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével

h) Bírósági Hálózat és az Ügyészségi Hálózat a helyi hálózatok kivételével

i) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat szolgáltató oldali végpontjai közötti adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével.


A biztos feladata:

- e hálózatok mûködésének áttekintése, különös tekintettel a szolgáltatások eredményességére, költségekre, szerződéses konstrukciókra és a Kopint-Datorg Zrt., az MVM Zrt. és a közreműködő piaci szereplõk szerződésekben ellátott feladataira;

- az ellátott végpontokon meglévõ szolgáltatások felmérése, elégedettségmérések áttekintése;

- a szolgáltatások teljesülésének ellenőrzését lehetõvé tévõ eszközrendszer (SLA, hálózatfelügyelet) működésének áttekintése;

- a társaságok és szervezetek, az önkormányzatok, valamint a felhordó hálózati szegmensben érintett más állami tulajdonú, felügyeletű szervezetek közvetlen, vagy közvetett vagyonkezelésében lévõ állami vagyonelemek (tornyok, alépítmények, aktív és passzív eszközök) feltérképezése;

- a szolgáltatásokkal kapcsolatos rövid és középtávú igények felmérése, különös tekintettel az átalakuló közigazgatási szervezetrendszer végponti struktúráira;

- a teljes állami intézményrendszert lefedõ új szolgáltatási konstrukció elsõ lépcsõjének kidolgozása és előterjesztése 2011. augusztus 5-re;

- a központi közigazgatási gerinchálózat ráhordó hálózati szerzõdéseinek felülvizsgálata, vagy újratárgyalása, a lehetõ legjobb szolgáltatási szintek elérése a költséghatékonyság, takarékosság szem elõtt tartásával;

- a megvalósítás alternatíváinak elemzése, a szolgáltatással összefüggõ jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök áttekintése, javaslattétel az új modell szerinti előterjesztésekre;

- a teljes állami intézményrendszert lefedõ új szolgáltatási konstrukció második lépcsőjének kidolgozása és elõterjesztése 2011. december 5-ére;

- a gerinchálózati szolgáltatások és egyes végpontok MVM hálózatán történõ megvalósításának irányítása.

A miniszteri biztos tevékenységéért javadalmazásban nem részesül.