Minden érintett Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatnak, összesen 136 településnek kell szerdáig válaszolnia az állam képviseletében eljáró Integrációs Program Projekt Irányító Bizottságnak.

Azt kell eldönteniük, részt vesznek-e abban a programban, amelynek révén – felmentést kapva az ellátási kötelezettség alól – térítésmentesen átadják az eddig többségi önkormányzati tulajdonban működő Alföldvíz Zrt.-ben meglévő vagyonukat.

A forrásszegény településeknek már hosszú ideje nincs pénze arra, hogy a víziközmű céget finanszírozzák, ez is az oka az elmúlt években a társaságnál felhalmozódott veszteségnek. Így az önkormányzatok valójában kényszerhelyzetbe kerültek a döntéssel - olvasható a portálon.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012-es törvény szerint, „a víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a vízi közmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek meg kell térülniük" - mondja Miskéri László, az Alföldvíz Zrt. szakszervezeti vezetője. A kormány politikai csodafegyvere, a rezsicsökkentés miatt azonban szó sincs megtérülésről.

Az Alföldvíz részvényeinek 72 százalékát a forrásszegény önkormányzatok birtokolják, amelyek a kieső költségeket nem tudták, s nem tudják ma sem pótolni.

A beszámolóból megállapítható, hogy a társaság gazdasági helyzete rendkívül súlyos, a működési képességeinek a határán van. A több éve tartó veszteséges működés következtében a cég gazdaságilag nem felel már meg a törvényes működés feltételeinek, melyet a tulajdonosok máig nem tudnak megoldani. A fizetőképességét a cég csak tartós hitelezői tartozások kiegyenlítésének halasztásával tudja fenntartani

- áll abban a levélben, amelyet Nagy László, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója írt Benkő Tibor honvédelmi miniszternek

Korábban is csak tüzet oltottak

2020-ban úgy próbált úrrá lenni a rendkívül súlyos gondjain az Alföldvíz Zrt., hogy – egy ágazatban igen szokatlan lépéssel – a fizetésképtelenség elkerüléséért, veszteségrendezés címén, a társaság közgyűlésén a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében közel 2,6 milliárd forinttal leszállította a cég alaptőkéjét: 3,8 milliárdról 1,2 milliárd forintra. Utána kapott 602 millió forintos állami segítséget, ám ez semmi másra nem volt elég, csak a tűzoltásra.

Csökkenő fizetések, elmaradó karbantartás

Miskéri László azt is elmondta a Magyar Narancsnak, hogy a dolgozók fizetése messze leszakadt az ágazati átlagtól. A karbantartások elmaradnak: a hálózati veszteség sok helyen eléri vagy meghaladja a 30 százalékot. Azaz minden 100 liter vízből 30 liter el sem jut a fogyasztóhoz.

Az Integrációs Program Projekt Irányító Bizottság az Alföldvíz Zrt. víziközmű vagyon átvételét az év végéig szeretné végrehajtani. A tranzakció tervezett zárási időpontja, azaz a birtokba lépés megcélzott véghatárideje 2022. március 22.