Több törvényjavaslatról is tárgyaltak ma a parlamentben: pont kerülhet a vízdíjakat övező vita végére, adóügyi változásokról és a globális minimumadóról is szó volt.

Adóügyek

 • Fogalmakat, meghatározásokat pontosítottak a személyi jövedelemadóról szóló törvényben, ezen felül a magyar-amerikai kettős adózást kizáró egyezmény megszűnése miatt módsult a külföldön megfizetett adó beszámítására vonatkozó szabály is.
 • Induló vállalkozások esetén nem minősül bevételnek, így adózni sem kell a munkavállaló, illetve a vezető tisztségviselő a vállalkozásban ingyenes vagy kedvezményes, tagsági jogot megtestesítő részesedése után, ha három évig megtartja azt.
 • A tradicionális sorsjátékokon, mint például a lottó, a puttó vagy a kenó adómentesen juthatunk hozzá nyereményünkhöz, ezt a részvételi kedv fokozásával indokolták.
 • Az energiahatékonysági célú adókedvezmény harmincmillió euróra emelkedett, s ennek feltétele, hogy felújítás esetén 20 százalékkal javuljon az energiahatékonyság.
 • Január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó esetében legfeljebb a minimálbér kétszerese után lehet igénybe venni kedvezményt a doktori képzésben résztvevő foglalkoztatott esetén.
 • A 2025-től a kibocsátott e-nyugtát egy vevői alkalmazás segítésével lehet majd elérni, papíralapú nyugtát pedig csak akkor adnak az eladók, ha a vevők azt kifejezetten kérik.
 • Jövőre indul az e-áfarendszer a vállalkozásoknak, lehetővé válik, hogy az adóalanyok az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen a rendelkezésükre bocsátott adatokat kiegészítsék, módosítsák, majd az ekként összeállított bevallástervezetet jóváhagyják.
 • Egyes műalkotásoknak az Európai Unión kívülről történő behozatalára 5 százalékos kedvezményes áfamértéket állapítottak meg,
 • Jövő évtől a 18 százalékos áfakulcs alá kerültek a desszert jellegű sajtkészítmények, köztük a túrórudi.
 • A magyar borkereskedelem fellendítésével indokolták, hogy adómentessé vált a reprezentációs és nem reprezentációs célú események keretében, illetve üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként nyújtott eredetvédett, palackozott borászati termék.
 • A jelenlegi literenként 3,5 forintról 10 forintra nő a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójából visszaigényelhető összeg árufuvarozás és meghatározott kategóriájú személyszállítás esetén.
 • Továbbra sem kell reklámadót fizetni, jövő év végéig meghosszabbították az adó felfüggesztését. 2024-től nem kell közműadót sem fizetni a hírközlési vezetékek után.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló szabályok is változnak

 • A hatósági tapasztalatok alapján változik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény. A módosítást 116 igen szavazattal, 48 ellenvoks és hat tartózkodás mellett fogadta el a Ház.
 • Korlátozható lesz azon műszaki adatok ismertetése, amelyek kiadása nemzetbiztonsági kockázatot hordoz.
 • A különdíj ellenében végezhető szolgáltatások tekintetében szűkül a szabályozandó terület, így a szolgáltatók rugalmasabban végezhetik azokat.
 • A társult önkormányzatok a jövőben már egyszerű többséggel is döntést hozhatnak a közművek államra ruházásáról, eddig ehhez egyhangúságot írt elő a jogszabály.
 • Az állami tulajdonú bérlakások és szállók után a jövőben nem kell víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetni.
 • Lehetővé vált, hogy eltérő vízdíjat fizessenek a lakossági és a nem lakossági felhasználók, továbbá hogy a miniszter országosan egységes víz- és csatornadíjat állapítson meg a nem lakossági területen (ebben korábban nagy vita volt a főváros és a kormányzat között).

Jön a globális minimumadó


 • A parlament 152 igen, hat nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadta a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosítását.
 • A jogszabály szerint ezen adókötelezettség alanya a Magyarországon illetőséggel rendelkező csoporttag, amely olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagja, amelynek éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót.
 • A minimumadó mértéke 15 százalék.
 • Az adó mértékének kiszámításakor figyelembe kell venni a társasági adón túl a helyi iparűzési adót, az energiaellátók jövedelemadóját és az innovációs járulékot is.
 • A törvény jövő évtől új kutatás-fejlesztési adókedvezményt is bevezet, amit alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés esetén lehet igénybe venni.
Az Országgyűlés plenáris ülése 2023. november 21-én
Az Országgyűlés plenáris ülése 2023. november 21-én
Kép: MTI / Kovács Tamás

Budapest lesz a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség székhelye


Az Országgyűlés 155 igen szavazattal és 14 tartózkodás mellett úgy döntött: kiterjeszti az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló nemzetközi egyezményben biztosított könnyítéseket a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire, miután

a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség székhelye a svájci Lausanne-ból Budapestre költözik.

A magyar kormány és a World Aquatics 2023 júliusában aláírt megállapodása szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a szervezet székhelyének elhelyezését térítésmentesen biztosítja.

Változás jön az úti okmányoknál


A képviselők - 155 igen, 15 nem szavazattal - elfogadták a konzuli védelemről szóló törvény módosítását, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium terjesztett az Országgyűlés elé.

A jogszabály a tiszteletbeli konzulok kinevezési feltételeként előírja, hogy a büntetlen előélet mellett nemzetbiztonsági kockázat sem merülhet fel személyükkel kapcsolatosan.


A módosítás átülteti a magyar jogba az uniós ideiglenes útiokmány létrehozásáról EU-s irányelvet, valamint pontosítja a vészhelyzeti útiokmányra jogosultak körét, így azt bármely EU tagállam külképviselete a bajba jutott EU-s állampolgár mellett a vele utazó, nem EU-s állampolgár családtag részére is kiadhatja, ha az rendelkezik tartózkodási engedéllyel valamely tagországban.

Porondon a banki- és pénzügyek


A pénzügyi közvetítőrendszert érintő változtatásokat fogadott el az Országgyűlés 116 igen szavazattal, 27 ellenvoks és 27 tartózkodás mellett a kormány kezdeményezésére.

 • Változott a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálását célzó uniós irányelv, ennek átültetését is tartalmazza a törvénymódosítás.
 • Ezután a pénzügyi szektorban minősített befolyást csak az szerezhet, vezető állást csak az tölthet be, aki büntetlen előéletű, és nincs eltiltva közgazdasági vagy pénzügyi munkaköröktől.
 • A jogszabály már nemcsak a bankszünetnapokat nevesíti, hanem az üzemszünetet is, ami nem lehet hosszabb négy óránál.
 • A jelzáloghitel-tartozás visszafizetésekor a hitelintézetnek észszerű időn belül a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájárulást, különösen hitelkiváltások esetén.
 • A Magyar Fejlesztési Bankról (MFB Zrt.) szóló törvény módosítása a többi között könnyíti idegen devizában meghatározott éven túl lejárató forrás bevonását. Rögzíti az európai uniós források és a magyarországi helyreállítási és ellenállóképességi terv végrehajtása során az MFB Zrt. igényérvényesítési jogát a visszafizetési kötelezettséggel kihelyezett források behajtása érdekében.Az MFB Zrt. hitelállományt vehet át és követelést vásárolhat az esetlegesen felmerülő veszteségeinek mérséklése érdekében.
 • A változtatás érinti a kis- és közepes vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényben rögzített tőkévé konvertálható kölcsönszabály rendszerét, valamint az Eximbank működését szabályozó törvényt is.
A fentieken felül elfogadták továbbá

 • a 2022-es költségvetés zárszámadását
 • a Magyar Vállalkozók Napjának bevezetését
 • az NMHH 2022-es zárszámadását és 2024-es költségvetését
 • a magyar-brit adatvédelmi egyezmény kihirdetését
 • a magyar-üzbég légi közlekedési megállapodást
 • a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetését

Hivatalossá vált a minimálbér és a bérminimum emelésének mértéke

A Magyar Közlönyben megjelent a minimálbér rendelete, amiből már hivatalos formában is kiderült, hogy mennyi lesz decembertől a minimum heti-, napi- és órabér.