Az ügyészség hagyományosan kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülésére. Ehhez megfelelő eszközrendszer áll rendelkezésére, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogviszony jellegére, tartósságára, illetve a fogyasztónak nyújtott szolgáltatás természetére, a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás körülményeiben rejlő sajátosságokra is tekintettel a fogyasztóvédelmi szempontból leghatékonyabb módon lépjen fel – közölte a Napi.hu-val Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség kommunikációs vezetője.

Az ügyész több más vállalkozás általános szerződési feltételeinek monitorozása, kérelmek kivizsgálása mellett vizsgálatot folytat a webáruházak működésével kapcsolatban is.

Rendszeres a vizsgálat

Az elmúlt években egyre inkább elterjedt az internetes vásárlás, amelyek lebonyolítása során a webáruházak általános szerződési feltételeket alkalmaznak. Az ügyészség rendszeresen vizsgálja a webáruházak által kötelezően közzétett szerződési feltételeket, melyek eredményeként több szabálytalanságot, tisztességtelen vagy éppen jogszabályba ütköző feltételt tár fel.

Ezzel kapcsolatos egyik jogkörében közérdekű pert indíthat az általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítására, illetve fogyasztóvédelmi keresetet terjeszthet elő a fogyasztók széles körét érintő, vagy jelentős hátrányt okozó jogszabálysértő tevékenység észlelése esetén. A bíróság döntése minden fogyasztóra kiterjed, megkönnyítve számukra az esetleges további igényérvényesítés lehetőségét.

A perelhárító ügyészi felhívás

A keresetindítás megelőzését, egyben a jogszabálysértés saját hatáskörben történő kiküszöbölését célozza a perelhárító ügyészi felhívás alkalmazása. Ha a feltárt jogszabálysértést annak jellege alapján a vállalkozás saját jogkörében orvosolni tudja – figyelemmel a szerződések gyors teljesülésére is –, az ügyészek a webáruházak esetén előtérbe helyezik a webáruház honlapján közzétett jogszabálysértő feltételek gyors, költségkímélő és eredményes kiküszöbölését lehetővé tevő perelhárító ügyészi felhívás alkalmazását.

A perelhárító felhívások hasonló körültekintést és előkészítő munkát igényelnek, mint a tisztességtelen kikötések megállapítására irányuló keresetek. A pergazdaságossági szempontokat szolgáló ügyészi perelhárító felhívás lényegi tartalma azonos a benyújtani kívánt keresettel, azonban a vállalkozással szemben nem kötelezést tartalmaz, hanem rámutat a kiküszöbölendő hibára.

Általános tapasztalat, hogy a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek motiváltak az önkéntes jogkövetésben, ezért az ügyészi felhívásban foglaltakat, több esetben még konzultációt is igényelve, teljesítik.

fogyasztóvédelmi vagy más hatóság hatáskörébe tartozó jogszabálysértés észlelése esetén az ügyész kezdeményezheti hatósági eljárás lefolytatását is, indokolt esetben pedig kezdeményezése irányulhat szabálysértési eljárás, illetve büntetőeljárás lefolytatására is. Elenyésző számban ugyan, de előfordul az is, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság határozatában észlel hibát vagy hiányosságot az ügyész, ilyenkor a hatósághoz felhívást nyújt be, vagy jelzéssel él annak megszüntetése/kijavítása érdekében.

Az általános szerződési feltételek vizsgálata alapján

az ügyészség 2022. évben is jelentős számban, 150 esetben látott lehetőséget perelhárító ügyészi felhívás alkalmazására. Tavaly a perelhárító felhívások meghatározó, 95 százalékot meghaladó hányada webáruházat működtető vállalkozással szemben került benyújtásra.

Az ügyész jellemzően a szerződés egyoldalú módosítása lehetőségének kikötésével kapcsolatban, továbbá a felelősség kizárására és az elállással kapcsolatos jogszabálysértő rendelkezések miatt, valamint az áru megjelenítésére, árára vonatkozó szabályokra vonatkozóan észlelt tisztességtelen, a fogyasztóra hátrányosan meghatározott általános kikötések megszüntetése érdekében lép fel.

Több esetben intézkedett olyan egyoldalúan meghatározott szerződési feltétel miatt, amely szerint jogvita esetén nem a fogyasztó lakóhelye, hanem a vállalkozás székhelye szerinti bíróság jár el. A perelhárító felhívások a működő webáruházak körében eredményesek voltak.

A webáruházak körében az ügyész, figyelemmel arra, hogy számos jogszabálysértés miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult a vállalkozással szemben eljárás lefolytatására, 2022. évben több mint 80 esetben kezdeményezte a hatóság eljárását is.

 

Egy újabb szektorról derült ki, hogy a 24-dik órában van

Friss kutatás bizonyítja, hogy az online áruházak a hazai kisboltok sorsára juthatnak, áldozatul esve a külföldi szereplők terjedésének. Jelenleg a régiós eredményekhez képest aggasztóan alacsony, mindössze 32 százalék az exportáló magyar e-kereskedők aránya. Nagy Márton a MKIK gazdasági évnyitóján is arra hívta fel a figyelmet, csupán 5 százalék azoknak a vállalatoknak az aránya, melyek exportképesek.