Miért fontos az adatok tárolásának a helye? A Microsoft fokozatosan vezette és vezeti be az uniós jogszabályokkal összhangban lévő EU Data Boundary megoldását az EU és az EFTA területén tevékenykedő ügyfelei számára. Mit jelent ez valójában?

Újabb frissítéseket jelentettünk be az uniós adathatárra vonatkozó megoldásunkkal kapcsolatban, amelyet fokozatos tervezünk bevezetni. Az EU Data Boundary célja az, hogy ügyfeleinknek még több választási lehetőséget kínáljunk, és hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk számukra például a tekintetben, hogy hol tárolják az adataikat, és hogy milyen típusú megfelelőségi folyamatok vonatkoznak rájuk.

Az ügyfeleink igényeihez próbálunk igazodni, miközben a választás lehetőségét is megadjuk nekik. Az EU Data Boundary segít megfelelni az európai jogszabályoknak és értékeknek. Emiatt is tartanak igényt erre a megoldásra az ügyfeleink, amelynek minden tekintetben igyekszünk megfelelni.

A szolgáltatást fokozatosan vezetjük be, ennek megfelelően még ebben az évben tovább bővítjük a szolgáltatásaink körét. A Microsoft sokat fektetett ebbe a megoldásba, és büszkék vagyunk arra, hogy elébe tudtunk menni az európai ügyfeleink elvárásainak.

A Microsoft a mesterséges intelligenciát felhasználva több mint 24 billió biztonsági figyelmeztetést elemez naponta. Ez egy hatalmas szám. Hogyan végeztétek ugyanezt az elemzést a mesterséges intelligencia (AI) munkafolyamatba való bevonása előtt?

Nos, a rövid válasz az, hogy sokkal több időt vett igénybe. Sokkal több emberi erőforrás bevonására volt szükség, hogy elvégezzük ugyanazt a munkát. Mi magunk is lelkesen figyeljük, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a kiberbiztonsági folyamatokat. Sok szó esik persze manapság arról is, hogy káros következményei is lehetnek a mesterséges intelligencia alkalmazásának, megnövekedhet a visszaélések száma, és bizonyos adatvédelmi aggályok is felmerülhetnek. Mégis, mi épp abban bízunk, hogy az MI hozzá fog járulni a kiberbiztonság javításához, és egyre hatékonyabbá válik a csalások felderítése a kibertérben.

Képesek vagyunk bűnelkövetési típusokat, mintázatokat azonosítani, és az ezekről szerzett tudást megosztjuk az ügyfeleinkkel, miközben folyamatosan fejlesztjük a munkafolyamatainkat. A mesterséges intelligencia tehát elengedhetetlenné válik a feladataink elvégzéséhez, és tartósan velünk is marad.

Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Milyen adatvédelmi aggályokat vet fel az AI megjelenése, pláne úgy, hogy már szinte minden területen és ágazatban jelen van. Hogyan kezeli ezeket a Microsoft?

A mesterséges intelligencia óriási adathalmazokra támaszkodik. Ez pedig ugyanazokat az aggályokat veti fel, amelyeket a GDPR bevezetése előtt, sőt azt követően is felmerültek. Mi időben felismertük ezt, éppen ezért vállaltuk az átláthatóság és a törvényi megfelelőség feltételeinek megteremtését. Az ügyfelek és a felhasználók pontosan tudhatják, mi történik az adataikkal. Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciát érintő aggályok sem különböznek lényegében azoktól, amelyeket már eddig is ismertünk. Az MI és az ezt övező hatalmas médiaérdeklődés azonban felerősítette ezeket.

A mi elkötelezettségünk az adatvédelem ügye iránt azonban nem változott. A Microsoft az MI-vel kapcsolatos összes tevékenysége során nagyban támaszkodik az adatvédelem terén korábban megszerzett tapasztalataira, és érvényesíti a már meglévő kötelezettségvállalásait.

A közelmúltban is tettünk olyan bejelentéseket, amelyekben megerősítettük ezeket a kötelezettségvállalásainkat. Készek vagyunk alkalmazkodni a változó törvényi előírásokhoz. Arra számítunk, hogy a témával kapcsolatos össztársadalmi egyeztetés folytatódni fog, és ennek mi is formálói leszünk.

Mit tehet egy vállalkozás azért, hogy az AI-t felelősséggel használja? És a másik oldalról – mit tehetnek ezért a felhasználók? Utóbbi talán még relevánsabb.

Mindkét oldalról jogos a kérdés. Nagyon optimisták vagyunk az AI-al kapcsolatban, jelentős társadalmi előnyökre számítunk, ezért is fektetünk nagy összegeket ebbe a technológiába. Ugyanakkor fontos, hogy megértsük, tanuljuk és meghallgassuk a félelmeket és az aggodalmakat.

Másokat is arra bátorítunk, hogy vállaljanak szerepet ezen a területen, ugyanis a mesterséges intelligencia egyre inkább egyfajta új iparággá válik. Ennek az értékláncnak pedig más iparágakhoz hasonlóan különböző szereplői vannak, és mindenkinek megvan a maga szerepe abban, hogy ez a rendszer felelősségteljes módon épüljön ki. Természetesen, a különböző szinteken mindenkinek más-más felelősségi köre van. Folyamatos párbeszédre lesz szükség, amelyben mi örömmel veszünk részt, és továbbra is meg fogjuk osztani a tapasztalatainkat. A Microsoft már 2016 óta ezt a megközelítést képviseli, ezért a kiberbiztonsági és adatvédelmi szabályaink megalkotásakor építettünk az évek során felhalmozódott tapasztalatainkra.

Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Készek vagyunk a nyilvánossággal megosztani, milyen intézkedéseket tettünk a jogi megfelelés érdekében, hogyan fejlesztjük a technológiánkat. Tisztában vagyunk a felelősségünkkel, ami elől nem akarunk elbújni. Emellett nagyon fontos az is, hogy minél többet adjunk át oktatás formájában is a technológiáról, a jogi megfelelésről, és az MI-ről általában.

És mennyi pénzt fektettetek az AI-ba?

A pontos összeget a nyilvános bejelentéseinkre bíznám, de azt mindenképp fontos elmondani, hogy nagyon jelentős befektetéseket eszközöltünk a mesterséges intelligenciába, különösen az infrastruktúra területén. Optimisták vagyunk, és azt hiszem, a befektetéseink is ezt tükrözik.

Tudnál néhány példát mondani arra, hogyan lehet az AI-t az adatok világos határainak kijelölésére használni?

Etikai kérdések merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy vajon nem élhetnek-e vissza ezekkel az eszközökkel egyesek. A saját működési mechanizmusainkat úgy építettük fel, hogy mindenképp észleljük, ha olyan folyamat zajlik nálunk, vagy olyan megoldás tervezésére, illetve létrehozására kérnek fel bennünket, amely a visszaélés lehetőségét hordozza magában - ugyanismindig van lehetőségünk nemet mondani az ilyen kérésekre. Számos projektet utasítottunk már vissza azért, mert a fejleszteni kívánt terméket rossz célra is fel lehetett volna használni. Nem hiszem, hogy az ügyfeleinknek bárhol a világon tetszene, ha ilyen dolgokban vennénk részt. Ám valójában már a tervezés fázisában odafigyelünk arra, hogy megnehezítsük a dolgát azoknak, akik a termékeinket visszaélésekre, törvénytelenségekre szeretnék felhasználni.

Nehezebb átvinni ezt a fajta mentalitást, etikus gondolkodást az AI-al kapcsolatban itt a közép-kelet-európai régióban (KKE)?

Ilyen szempontból nem különböztetném meg Európa egyes régióit. Azt azonban izgalmas látni, hogy ügyfeleink milyen kreatív és innovatív módon használják ezeket az eszközöket. Örömmel fogadjuk az ügyfeleink innovációit, hiszen nekünk is részünk volt bennük. Ezek azt is bizonyítják, hogy a megoldásainkat mennyire sokféle területen lehet felhasználni.

Arra számítunk, hogy az ügyfeleink még számos izgalmas innovációval fognak előállni, hatalmas technológia áttöréseknek leszünk a tanúi a jövőben. Számos lehetőség van az MI alkalmazására például az egészségügy, a pénzügyek, a mezőgazdaság vagy a gyártás területén. Az ügyfeleink leleményessége fogja megmutatni, mennyire kreatív és hatékony lehet a mesterséges intelligencia alkalmazása.

Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Beszéljünk még a Microsoft felhő alapú rendszeréről. Hogyan tudjátok garantálni az adatok biztonságát ezen a területen?

A régóta fennálló biztonsági kötelezettségvállalásaink a szoftver teljes életciklusára kiterjednek a tervezéstől, a fejlesztésen át a megvalósításig és használatig. Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a kiberbiztonság területén, és ez egyre fontosabb az ügyfeleink számára. Folytatjuk a befektetéseinket ezen a területen, és építünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban korában megszerzett tapasztalatainkra. A támadások mintázatait képesek vagyunk azonosítani, elemezni tudjuk őket. A támadások jórésze az egyéni felhasználókat, vagy intézményeket érintő csalás és egyéb visszaélés, mások viszont nagy állami intézményeket vesznek célba, amelyek mögött nemzetállami szereplők állnak.

Szeretném azonban aláhúzni azt a meggyőződésünket, hogy a védekezés a jövőben jobban fog fejlődni, mint a támadók technológiái. Ezért növeljük a befektetéseinket ezen a téren. Figyeljük a trendeket és megosztjuk a tapasztalatainkat a szabályozó hatóságokkal és a kormányokkal, Európában és a világ minden táján, hogy közösen léphessünk fel a visszaélésekkel és a bűnözőkkel szemben. Mindeközben tovább fejlesztjük a rendszereinket, ezzel mérsékelve a jövőbeni kockázatokat.

És nehéz biztosítani az európai jogszabályoknak való megfelelést?

Az utóbbi időben rengeteg európai jogszabály született. Mi már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megfelelni ezeknek. A Microsoft továbbra is elkötelezett az EU-s jogszabályoknak való megfelelés mellett. Mi erre úgy tekintünk, mint lehetőségre, amely révén tovább bővíthetjük a saját kínálatunkat. Az Európai Bizottság az elmúlt öt évben sok olyan intézkedést hozott, ami kihívás elé állított minket, de mi elkötelezettek vagyunk azért, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, miközben folyamatos párbeszédet folytatunk a szabályozásért felelős hatóságokkal. Így tudunk meggyőződni arról, hogy jó úton járunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a jogszabályok és az alapelvek világszerte többé-kevésbé összhangban legyenek egymással. Erre azért is van szükség, mert csak így biztosítható, hogy a technológiai megoldások az országhatárokat átlépve is működőképesek legyenek, valahogy úgy, ahogy ez például a légiközlekedésben is megvalósul.

Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója.
Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Milyen előnyökkel jár az EU-ban elfogadott Data Act, illetve a Magyarországon közelmúltban ratifikált Convention 108+?

Úgy gondolom, hogy az uniós szabályozások egy része túl korán született meg. Ennek ellenére, a jogszabályokban megfogalmazott célkitűzések többségével egyetértünk. Természetesen, támogatunk minden olyan törekvést, amely javítja az európai versenyképességet és ösztönzi a gazdasági növekedést.  Szoros figyelemmel kísérjük, hogy ezek hogyan válnak be a gyakorlatban, és milyen lehetőségeket kínálnak a felhasználók és az érintettek számára.

Reméljük, hogy ügyfeleink látják az erőfeszítéseinket: azt, hogy nap mint nap tovább javítjuk, fejlesztjük a szolgáltatásainkat és termékeinket, az elért eredményekről pedig folyamatosan tájékoztatjuk őket. A munkánkkal az ügyfeleink saját megfelelőségi folyamatait támogatjuk.

A digitális átalakulás előrehaladásával egyre több vállalatra vonatkoznak majd azonos szabályok Európában és világszerte. Mi pedig szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat másokkal, és biztosítani az ügyfeleinket arról, hogy a szolgáltatásaink használata minden tekintetben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ha pedig kérdések merülnek fel, a megfelelő dokumentációval és a tapasztalataink átadásával támogatjuk az ügyfeleinket a jogszabályi megfelelőségük biztosításában.

Említetted, hogy a Microsoft szeretné megosztani a jógyakorlatokat. Ezt pro bono (ingyenesen) fogjátok megtenni vagy inkább eladni tervezitek a use case-eket?

A legtöbb esetben ingyenesen osztjuk meg a tapasztalatainkat. Ez egyébként abban is tetten érthető, ahogyan az egyes termékeinket bejelentjük, vagy ahogy kommunikálunk róluk.  Ingyenesen elérhetővé tettük a tapasztalatainkat, még azt is, hogy milyen buktatókon mentünk keresztül.

Nem csinálunk pénzt a megszerzett tudásból. Világosan elmondjuk, hogy milyen döntéseket hoztunk, milyen változtatásokat hajtottunk végre a szerződésekben, vagy a fejlesztési folyamatainkban.

Sok ilyen döntést szeretnénk még meghozni, különösen azokon a területeken, ahol közös céljaink vannak a bizalom megteremtése, valamint annak biztosítása tekintetében, hogy az EU-ban elegendő számú és versenyképes ajánlat közül lehessen választani.

Hogyan használják a Microsoft dolgozói munkájuk során a mesterséges intelligenciát?

Egyre több dologra használom az AI-t a mindennapjaimban. Számtalan lehetőség közül választhatok, amivel meggyorsíthatom egyes feladatok elvégzését, amelyekre korábban sok idő ment el. Azt szoktam mondani, hogy amire korábban egy óra ment el, most tíz perc is elég lehet. De olyanra még sosem volt példa, hogy 50 perccel korábban mehettem haza emiatt, vagyis inkább hatékonyabbá teszi a munkámat.

Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Jeremy Rollison, a Microsoft külső kommunikációs és jogi (CELA) csoportjának uniós kormányzati ügyekért felelős igazgatója
Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az MI-alapú megoldásokkal való ismerkedés egyre inkább a mindennapjaink részévé válik, és teljesen átalakítja a hatékonyságról korábban vallott elképzeléseinket. Mi reménykeltőnek tartjuk az eddigi eredményeinket. A Microsofton belül is használunk olyan megoldásokat, amelyek hatékonyabbá teszik a munkatársaink munkáját például a kibervédelem, a jog vagy a technológiai fejlesztés területén. A lista napról napra bővül, és nagyon izgalmas látni, hogy a kollégák hogyan veszik hasznát az új megoldásoknak.

Sokan úgy tekintenek a deepfake-re mintha csak egy indokolatlanul felkapott dolog lenne, ugyanakkor sokkal veszélyesebb, mint gondolná az átlagember. Persze van haszna is, de az alacsony informatikai tudással rendelkezők nagy veszélynek vannak kitéve például pénzügyi oldalról. Hogyan védekezhetünk a deepfake ellen? Mik az intő jelek szerinted?

Szerintem többféleképpen is tudunk védekezni ez ellen. Ez egy olyan kihívás, amit a Microsoft már jó ideje felismert. Részt vettünk a vízjel-technológiák kidolgozásában, és más vállalatokkal együtt különböző vállalásokat tettünk a mesterséges intelligencia által generált tartalmak vonatkozásában. Ezek a technológiák arra szolgálnak, hogy azonosítani lehessen azokat a tartalmakat, amelyeket mesterséges intelligenciával állítottak elő.

A közelgő amerikai választásokkal összefüggésben világszerte felértékelődik a deepfake felismerésének a fontossága. Az idei müncheni biztonsági konferencián másokkal együtt aláírtunk egy megállapodást a mesterséges intelligencia választások során történő megtévesztő felhasználásának tilalmáról, amely a deepfake kérdését is érinti.

Egy-egy tartalom eredetiségének biztosítása, a mesterséges intelligencia által generált tartalmak vízjellel való ellátása, a felhasználói tudatosság növelése, amely által nagyobb eséllyel lehet azonosítani a deepfake technológiával előállított tartalmakat, mind-mind olyan kérdések, amelyre a Microsoftnál most kiemelt figyelmet fordítunk. Mire kell odafigyelni? A polgárok és a politikai döntéshozók oktatására van szükség ahhoz, hogy könnyebben felismerjék a hamis tartalmakat, és hogy tudják, milyen eszközöket lehet használni ezen a téren.

Hogyan gondolkodjanak a kormányok és a szervezetek a mesterséges intelligenciáról – mit kellene tenniük? Szabályozni?

Azt hiszem, mindannyiunknak megvan a maga szerepe ebben. A kormányoknak világszerte az a fő feladatuk, hogy edukálják a lakosságot az AI használatáról és az általa generált tartalmak felismeréséről. Mi a technológiai oldalon, a fejlesztés, az oktatás, a kutatás terén minden tőlünk telhetőt megteszünk a kockázatok mérséklése érdekében. Ugyanakkor szeretnénk, ha mindenki látná, milyen kihívásokat hordoz a mesterséges intelligencia, milyen visszaélésekre ad lehetőséget, amelyek valóban veszélyesek lehetnek a demokráciára nézve.

Tehát a társadalomnak, a technológiai vállalatoknak és a kormányoknak egyaránt felelősségük van ebben a kérdésben. Reményt keltő, hogy az egyes szereplők között konszenzus van a kihívás megítélésében mind az Európai Unión belül, mind pedig az Egyesült Államokban.

Az Indamedia és az Economx idén is megrendezi nagy sikerű mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summit 2024-et. Az esemény idén kétnapos lesz, szeptember 9-10-én várjuk előadóinkat és vendégeinket Közép-Európa legnagyobb AI-rendezvényén!