A beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 kilométeren belül, továbbá a Magyar Honvédség által üzemeltetett radaroktól számított 40 kilométeren, valamint a  katonai repülőterektől számított 15 kilométeren belül új szélerőmű, vagy szélerőmű park nem helyezhető el. Ezeken a védőtávolságokon belül a  meglévő szélerőművek magassága nem növelhető, a  szélerőmű parkok pedig nem bővíthetők.

E  területeken kívül új szélerőmű vagy szélerőmű park akkor létesíthető, ha és a  meglévő szélerőművek magassága akkor növelhető, a  szélerőmű parkok akkor bővíthetők, ha igazolható, hogy a  tervezett szélerőmű vagy szélerőmű park létesítése és működése nem csökkenti a honvédelmi és katonai képességet.

Ha a  tervezett villamos erőmű termőföld igénybevételével jár, az  engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
az ingatlanügyi hatóság művelés alól kivonást engedélyező, legalább három éve jogerőre emelkedett határozatát. Tessék kétszer elolvasni: most kéri a beruházó az engedélyt, de csak akkor kapja meg, ha a művelés alóli kivonásról már három éve megkapta az engedélyt.

A  szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyének kiadásakor, szakhatóságként első fokon - országos illetékességgel - a Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) Megyei Kormányhivatal vezetője jár el ki. A  kormányhivatal a  szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem, illetve a szakkérdés elbírálása során a megvizsgálja, hogy a  szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket. Ez ugye tipikus gumiparagrafus. Olyan, mint a régi rendszerben az útlevél elutasítása azzal az indokkal, hogy az illető kiutazása sérti a közérdeket.

A BAZ megyei kormányhivatal döntése ellen a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez lehet fellebbezni, ő a másodfokú hatóság. Ez a kormányhivatal a döntése előtt beszerzi, egy erre a célra létrejött bizottság véleményét. A bizottság tagjai a következők: a településfejlesztésért és településrendezésért, az  iparügyekért, a  környezetvédelemért és a természetvédelemért, valamint az  energiapolitikáért felelős miniszterek képviselői.

A bizottság vizsgálja a szélerőmű, vagy szélerőmű park környezeti, természeti és településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával - vagy a használat elmaradásával - várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető, vagy pedig a kérelmező által megvalósított intézkedések következményeit. A kormányhivatal a  szakhatósági állásfoglalása kiadása során mérlegeli a bizottság véleményét.
Az új szabályokat szeptember 23-tól kell alkalmazni.