Az eredmény a társaság nettó kamatjövedelem gyarapodásának is köszönhető, amely elérte a 4,2 milliárd forintot. Ez részben a refinanszírozásból származó kamatbevételek folyamatos emelkedését tükrözi, de az állampapír-portfolió kamateredménye is szerepet játszott a növekedésben.

A bank nettó üzleti eredménye 787 millió forint volt, 10,7 százalékkal nőtt 2020-hoz képest.

A 2021-es üzleti év nyeresége 2,74 milliárd forint volt, ez 15,68 százalékkal magasabb a 2020-ban elért 2,37 milliárd forintnál.

A Takarék Jelzálogbank mérlegfőösszege 8,6 százalékkal, 52,9 milliárd forinttal nőtt egy év alatt, 2021 végére 665 milliárd forintot tett ki.

Arra is kitértek, hogy a Takarék Jelzálogbank által kibocsátott, piacon lévő jelzáloglevelek névértéke 2021 végén elérte a 323 milliárd forintot, ami éves szinten 3,5 milliárd forintos növekedés. A bank részesedése a szegmensben 2020 végéhez képest 0,6 százalékponttal 20 százalékra emelkedett.

A bank fontos célja a zöld jelzáloglevelek súlyának fokozatos növelése a teljes forrásállományon belül. Ezért a bank 2021-es üzleti és pénzügyi működésében új, kedvező piaci körülményt jelentett a Magyar Nemzeti Bank által 2021 augusztusában elindított, 200 milliárd forint keretösszegű Zöld Jelzáloglevél Vásárlási Program. Tavaly a nehezedő piaci körülmények ellenére a Takarék Jelzálogbank tizenkét nyilvános aukción 24,5 milliárd forint összesített névértékben bocsátott ki 5 és 10 éves jelzálogleveleket.

Emellett a Takarék Jelzálogbank tavaly megalkotta Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, amely lehetővé tette, hogy 2021 októberében kibocsáthassa első zöld jelzáloglevelét. Az ötéves lejáratú, fix hozamú értékpapírból 5 milliárd forintnyit értékesített a bank, idén az első negyedévben pedig további 7,4 milliárd forintnyi 5 és 10 éves zöld jelzáloglevelet bocsátott ki.

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. fő tevékenységi köre a jelzáloghitelek refinanszírozása a Takarék Csoport tagjai és csoporton kívüli partnerbankok számára, valamint a jelzáloglevél kibocsátás. A bank integrált hitelintézetként a Takarék Csoport tagja, egyben a 2020-ban megalakult Magyar Bankholding Csoport tagja is, amely az egyesült MKB Csoporttal együtt a második legnagyobb magyarországi bankcsoport.