A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság megvalósítását célozza az a törvénymódosítás, amely a nagy élelmiszerláncokat arra kötelezi, hogy február 1-jétől ajánlják fel azokat az élelmiszereiket, amelyek minőségmegőrzési ideje közeledik a lejárathoz.

Ez különösen annak fényében fontos, hogy a hazai háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék 63 százaléka a kommunális hulladékok közé, vagyis válogatatlan formában a lerakókba vagy égetőkbe kerül - véli Agatics Roland hulladékgazdálkodái szakember.

A "hulladékhierarchia" ezért az egyes hulladékkezelési módokat osztályozza aszerint, hogy azok milyen hatással vannak a környezetre.

A hierarchia tetején a megelőzés helyezkedik el, amely a célt határozza meg számunkra, hiszen ez esetben nem keletkezik hulladék. Ezt követi a hulladék újrahasználata, azután új termék előállításához történő, majd energetikai hasznosítása, míg a legalacsonyabb szinten az ártalmatlanítás áll, amelynek során hulladéklerakókban helyezik el vagy speciális hulladékégetőkben égetik el a hulladékokat. Az ideális eset tehát az, ha a nyersanyag-kitermeléssel kezdődő ellátási láncolat végén – vagyis a késztermékek felhasználását követően nem képződik hulladék – véli a DTkH Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Magyarországon évente körülbelül 1,8 millió tonna – fejenként majdnem 65 kilogramm – élelmiszer-hulladékot termelünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint, ennek 48-49 százaléka tárolási problémák miatt megromlott vagy feleslegesen megvásárolt élelmiszer.

2022. február 1-jétől a forgalomba hozott élelmiszerek a minőségmegőrzési idő lejárta előtt bekerülnek a szociális ellátásba, magával fogja hozni azt az eredményt, hogy a hulladék mennyisége csökkenni fog, így a megelőzés elve valósul meg.

„A várható csökkenés tényleges mértékét a következő egy-két évben fogjuk látni. A hulladékgazdálkodás célja a hulladékok keletkezésének a megelőzése, az élelmiszer-pazarlás csökkentésére irányuló törvénymódosítással pedig éppen ez valósul meg, következésképpen a már említett hulladékhierarchia legmagasabb fokán állunk. Az üzletek az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. mellett karitatív szervezeteknek is megtehetik felajánlásaikat, az intézkedéssel tehát mindezen élelmiszerek a rászorulókhoz kerülnek, így azokból nem keletkezik élelmiszer-hulladék, ami elősegíti a rendelkezésünkre álló természeti erőforrások hatékonyabb felhasználását” – hívja fel a figyelmet Agatics Roland.