„Perelünk. A Siófok város tulajdonában lévő vásárcsarnok 'üzemeltetője', azaz a saját cégünk, a Balaton-Parti Kft. mint felperes, november 9-én keresettel fordult az illetékes bírósághoz” – írja Facebook oldalán Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.

„Felperes (Balaton-parti Kft.) határozott jogi álláspontja szerint a bérleti szerződés semmis, a jó erkölcsbe ütközik, sérti az általánosan kialakult erkölcsi normákat, a társadalom általános értékítéletét, azzal, hogy a köztulajdonban álló bérlemény a piaci bérleti díjhoz képest kirívóan alacsony ellenérték mellett került hasznosításra” – ezt már az önkormányzat honlapja idézi a keresetlevélből.

A vásárcsarnokot több önkormányzati cikluson átívelően, hosszú évek óta a siófoki székhelyű, Sió Csarnok Kft. bérli. Először 2005-ben kapta meg a jelenlegi bérlő a bérleti jogot 10 évre, azaz 2015-ig. Aztán pedig még az eredeti bérleti idő lejárta előtt, 2012-ben, erre még – pályáztatás nélkül - rá is hosszabbított az akkori városvezetés, mégpedig további 20 évet.

Az önkormányzati cég, a Balaton-parti Kft. korábban, hosszú távra kötött bérleti szerződéseinek jogi és igazságügyi ingatlanszakértői felülvizsgálata után az önkormányzati tulajdonú kft. elkezdte az egyeztetéseket szerződéses partnereivel. Az átvilágításból az derült ki – honlap szerint –, hogy hozzávetőleg 1,3 milliárd forinttal többet is kaphattak volna a bérbe adásokból.

Évente negyedmilliárd forint a veszteség

Miközben az önkormányzati kft. várhatóan még ebben az évben is újabb 70-80 milliós városi működési támogatásra szorul, a hosszú távú bérleti szerződéseket felülvizsgáló szakértők szerint évi 250-300 millió forinttal kevesebb a bevétele, mintsem lehetne – írja a helyhatóság weboldala.

A vásárcsarnok szerződésének átvilágítása során a polgármester szerint az igazságügyi ingatlanszakértő igencsak problémásnak ítélte meg ezt a jogviszonyt. A szakértő véleménye szerint a csarnokot a jelenlegi bérlő mélyen, nagyon mélyen a piaci ár alatt birtokolhatja.