Jelenleg minden tizedék méh- és pillangófajt, valamint minden harmadik zengőlégyfélét a kihalás veszélye fenyegeti a Reuters szerint.

Az Európai Unió által bemutatott hétéves terv a rovarok alapos megfigyelésére is iránymutatást ad a 27 tagállamban, hogy megállítsa a növények és a vadvirágok többségéhez nélkülözhetetlen beporzók populációjának csökkenését.

A beporzó rovarokat többek között a földművelési szokások változásai, a növényvédő szerekkel folytatott intenzív mezőgazdaság, a környezetszennyezés, az invazív idegen fajok jelenléte, a kórokozók és az éghajlatváltozás fenyegeti.

Az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak előbb jóvá kell hagynia a tervet, majd az uniós tagokon a sor, hogy meghatározzák a beporzók visszaszorítását célzó intézkedéseket 2030-ig, ami az unió természetvédelmi törvénye alapján jogi követelmény lesz.

Korlátozzák a növényvédő szerek használatát

A Bizottság a peszticidek (növényvédő szerek) használatának mérséklését és a beporzók élőhelyeinek javítását is javasolta a mezőgazdasági és városi területeken, a testület pedig figyelemmel fogja kísérni a káros peszticidekre kiadott sürgősségi engedélyeket, és meg fogja tiltani a használatot ott, ahol az nem engedélyezett.

Franciaország például elvetette azt a tervét, hogy a cukorrépa-termelők számára engedélyezze egy olyan növényvédő szer használatát, amelyet a méhekre jelentett kockázatok miatt betiltottak, miután az Európai Unió bírósága elutasította ellenezte a tiltás feloldását.

A terv egy 2018-as kezdeményezés felülvizsgálata, amely a beporzók hanyatlásával kapcsolatos ismeretek és a közvélemény figyelmének felkeltésére irányult. Az EU három, a méhekre nagy kockázatot jelentő neonikotinoid növényvédő szer használatát is korlátozta. 

Egy felülvizsgálat azonban megállapította, hogy a jelenlegi intézkedések nem elegendőek a beporzók visszaszorulásának megfordításához, ezért terveznek további intézkedéseket bevezetni.