Az igazságügyi miniszternek az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelete a Magyar Közlönyben jelent meg.

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 2006-os IM rendelet a következővel egészült ki: "A korlátolt felelősségű társaság online alapítás esetén is elkészítheti a létesítő okiratát e rendelet szerinti szerződésminta (minta) megfelelő kitöltésével.”

Az eredeti rendelet szerint a létesítő okirat a szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető

- a közkereseti társaság,

- a betéti társaság,

- a korlátolt felelősségű társaság,

- a zártkörűen működő részvénytársaság,

- az egyéni cég,

- a végrehajtói iroda

alapítása során.

Az online alapítás azonban csak a kft-kre terjed ki.

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló - szintén 2006-os IM rendelet - mostani módosítása felsorolja az e-Justice portálon keresztül ingyenesen megismerhető cégadatokat. Az ingyenesség a korlátolt felelősségű társaságnak, a részvénytársaságnak, és az európai részvénytársaságnak a következő adataira terjed ki:

- a cég neve,

- a cég rövidített neve,

- a cég magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése,

- a cég telephelye,

- a cég cégjegyzékszáma,

- a cég EUID-ja, (a cégek egyedi európai azonosítója),

- a csődeljárás kezdő időpontja és befejezése,

- a felszámolás kezdő időpontja és befejezése (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás fizetésképtelenségét, illetve felszámolására vonatkozó eljárás megindítását és befejezését is, feltüntetve a külföldi vállalkozás felszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),

c) a végelszámolás kezdő időpontja és befejezése (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás végelszámolásának megindítását és befejezését, valamint a külföldi vállalkozás végelszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),

- a cég megszűntnek nyilvánítása, továbbá, ha a jogi személy megszűntnek nyilvánítására büntetőügyben eljáró bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint az ítélet számát és jogerőre emelkedésének időpontját,

- a megszüntetési eljárás kezdő időpontja és befejezése,

- a kényszertörlési eljárás kezdő időpontja és befejezése,

- a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítást és a per befejezését,

- a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást és a per befejezését,

- a főtevékenység,

- az Európai Unió más tagállamában bejegyzett fióktelepének a neve, a nyilvántartási száma, az EUID-ja és a fióktelep bejegyzésének helye szerinti tagállam, valamint

- ha azt a cégjegyzék tartalmazza, a honlapjára vonatkozó adata.”

A módosítások augusztus elsején lépnek hatályba.