Az ülés reggel 9 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A képviselők ezt követően a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló javaslat általános vitáját kezdik meg. Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslata számos törvényt módosítana a digitális állampolgárságról szóló 2023-ban elfogadott jogszabállyal összefüggésben.

Az Országgyűlés ezután az igazságügyi miniszter négy előterjesztését tárgyalja meg.

A jogalkotásról szóló 2010-es törvény módosítása előírná, hogy a jövőben a jogszabályok tervezetének (törvénynek és rendeletnek egyaránt) minden esetben tartalmaznia kell preambulumot, amelyben meg kell határozni a jogszabály célját. Az indoklás arra hivatkozik: jogértelmezői igény, hogy a jogszabályok szövegében, és ne csupán a szerkezetileg különálló, érdemi legitimációval nem bíró indokolásban legyen egyértelmű és könnyedén megismerhető céltételezés.

A képviselők vitáznak a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló előterjesztésről, amely csökkentené a szociális ellátások igénylésével és folyósításával kapcsolatos, ügyfeleket terhelő bejelentési kötelezettségeket.

Lefolytatják az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosítását.

Utolsóként vitáznak az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatról, amely egyebek mellett módosítaná az ügyészségről szóló törvényt, így az igazságügyért felelős miniszter a bírói határozatok mellett ügyészségi határozatokat megismerhetne, annak érdekében, hogy a jogalkotásról szóló törvényből fakadó, a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatával kapcsolatos feladatát hatékonyan elláthassa.

Az ülés napirend utáni felszólalásokkal zárul.

Már nem kell bírói engedély a nyomozóknak a vagyontárgyak zárolásához
Az új büntetőeljárási szabályok szerint a nyomozók immár akár előzetes bírói engedély nélkül is zár alá vehetnek vagyontárgyakat egy vizsgálat során. Továbbá nem lesz kötelező a jegyzőkönyvvezető részvétele a tárgyaláson, és a védő sem kérheti automatikusan az eljárás elnapolását. Erről itt olvashat többet >>>