A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból - előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló - piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű, korábban a www.kopaszdmegabankod.hu címen elérhető honlapot is működtető HBA Faktoring Kft., illetve az azzal együttműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaság és a magánszemély végzett-e üzletszerűen - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött - pénzügyi közvetítői, különösen alkuszi, illetve követelésvásárlási tevékenységet.

130 ügyfelet fűztek meg

A jegybank eddigi adatai szerint a HBA Faktoring Kft., illetve a magánszemély ügyfél együttesen több mint 130 hazai magánszeméllyel léptek üzleti kapcsolatba. Ez alapján - meghatározott megbízási és sikerdíj fejében - az adósok megbízásából és nevében eljárva tárgyalásokat folytattak különböző pénzügyi intézményekkel azért, hogy azok módosítsák az adott ügyfelekkel korábban megkötött hitelszerződéseket. A társaság, illetve a magánszemély azonban nem rendelkezik az MNB engedélyével pénzügyi közvetítői, alkuszi, illetve követelésvásárlási tevékenység végzésére Magyarországon.

Az alkuszok az ügyfelekkel kötött megbízási szerződések alapján, azok nevében választanak ki megfelelő pénzügyi intézményt és segítik elő a vele való szerződéskötést. Ügyfélvédelmi okokból tevékenységük során szigorú üzleti megbízhatósági, fogyasztóvédelmi és egyéb követelményeknek kötelesek megfelelni. Rendelkezniük kell a tevékenységükből eredő károk fedezésére szükséges felelősségbiztosítással, megfelelő induló tőkével, vezető állású személyeiknek pedig szakmai végzettséget és gyakorlatot kell igazolni.

Az alkusszal kapcsolatba lépő ügyfelek érdekeinek védelme érdekében mindezeket az MNB engedélyezési eljárása során, később pedig e piaci szereplők felügyelésekor vizsgálja. A jogosulatlan szolgáltatók viszont nem teljesítik e feltételeket, ezért működésük (különösen, ha az nagyszámú magánszemélyt érint) átláthatatlan és súlyos kárveszélyt jelent a fogyasztók számára.

Azonnali eltiltás

A jegybank ezért ma közzétett végzésében piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a HBA Faktoring Kft.-nek, illetve a magánszemély ügyfélnek, hogy bármely, a jegybank engedélyéhez vagy regisztrációjához kötött tevékenységet végezzenek. Az MNB a társaságra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában. Ha a társaság és magánszemély tevékenységét a piacfelügyeleti vizsgálat alatt tovább is folytatná, azt a jegybank a rosszhiszeműség bizonyítékaként, így súlyosító körülményként értékelhetné az ügy érdemi megítélésekor.

Az MNB piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi. Mint emlékezetes, a jegybank legutóbb idén januárban hozott határozatot hasonló ügyben, a Magyar Adósságrendező Zrt.-vel szemben lefolytatott piacfelügyeleti vizsgálata nyomán, szintén megelőző ideiglenes intézkedést követően.