A 2020. június 30-áig hatályos rendelkezések szerint kiegészítő tevékenységet folytató volt az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatott, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi járulék fizetésére is kötelezett volt - a társas vállalkozó után a vállalkozás fizette -, emellett a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónak egyaránt fizetnie kellett a 10 százalékos nyugdíjjárulékot (ennek alapján szerzett a vállalkozó nyugdíjas nyugdíjnövelési jogosultságot).

Az új társadalombiztosítási (tb) törvény 2020. július 1-jei hatályba lépésével a kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vállalkozó jövedelme is járulékmentessé vált, így az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége is megszűnt - írta a Nyugdíjguru.

Az új társadalombiztosítási törvény elrendeli, hogy egészségügyi szolgáltatásra jogosult a nyugdíjbiztosítási ellátásban részesülő személy. A töürvény módosította a kiegészítő tevékenységet folytató személy meghatározását, eszerint kiegészítő tevékenységet folytató személy

  • a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá
  • az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül,

akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Ebből a megfogalmazásból következik, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas a keresőtevékenysége alapján nem biztosított, így nincs járulékfizetési kötelezettsége sem, bármilyen jogviszonyban is dolgozzék a nyugdíja mellett - írta a szakértő. (A nyugdíjas mivoltára tekintettel természetesen biztosított.)