A perindítás lehetőségét a csődelszámolásról, felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló törvény 33/A paragrafusa, és a cégtörvény 118/3 paragrafusa biztosítja - olvasható a portálon.

Fontos momentum, hogy 2017 júliusától a hitelezőket perindítás esetén illetékfeljegyzési jog illeti meg, tehát a hitelezőnek csak akkor kell megfizetnie az illetéket, ha elveszíti a pert. Ez azért lényeges, hiszen a hitelezők sokszor a felszámolás megindításáért is már megfizettek 80 ezer forint illetéket, és a 25 ezer forint költségtérítést is azon túl, hogy az adós nem fizette ki a tartozását, és így legtöbbször - a behajthatatlansági igazolás kiadásáig - elbukták az áfát és a taót is.

Ugyanígy az adóhatóságot is kár éri, hiszen a költségvetésbe nem folyik be a várt bevétel. A NAV álláspontja szerint: "A kft.-k vezetői ellen indított pereknek az is a célja, hogy elősegítse a gazdaság fehérítését, rábírja a piaci élet szereplőit a jogkövető magatartásra, a szabályszerűen működő cégek pozícióját erősítse, valamint arra ösztönözze a gazdasági társaságok vezetését, hogy a gazdaságból való kivonulás jogszerű módját válasszák.".