A Gazdasági Versenyhivatal július 5-i közleményében részletezi a döntés indokát.  A fő kérdés annak megállapítása, hogy a vállalkozás a „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. A versenyhatósági vizsgálat a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatással összefüggő tájékoztatásra is kiterjed.

Az MVM számlázási gyakorlatával kapcsolatban kapott bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal 2023 őszén. A versenyhivatal vizsgálói részletesen és alaposan megvizsgálták a bejelentést, majd a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumok alapján a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően a bejelentő – a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével élve – bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindításra a versenyhatóságot.

– áll a közleményben.

A bíróság a felek meghallgatását és álláspontjuk megismerését követően helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben, ami azt vizsgálja, hogy

az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az ún. „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.