Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működése kapcsán tette fel a kérdést Polt Péternek, miszerint az ügyészség tudja-e követni a határon túli fociakadémiáknak szánt milliárdok sorsát.

A politikus a Magyar Hang cikkére hivatkozva felidézi, hogy az elmúlt években, 2018-tól mostanáig az FK Csíkszereda összesen 10 milliárd 134 millió forintot kapott a magyar adófizetőktől.

A cikkben többek között az szerepel, előfordulhat: „nem feltétel, hogy legyen elfogadott elszámolás az előző támogatásról, gond nélkül kifizetik a következőt (eközben idehaza például nullás NAV adóigazolás nélkül még egy pályázatot sem lehet beadni). Nem tudunk másra gondolni, mint arra: szándékosan nem fogadják el ezeket a beszámolókat (ha egyáltalán léteznek ezek), hogy az adófizetők és/vagy a kíváncsi újságírók ne tudják ellenőrizni a költségeket. Ha ezt a trükköt nem csak a székelyföldiekkel játsszák el, hanem az összes határon túli akadémiával, akkor évente több milliárd forint tűnik el az adófizetők – és a kíváncsi újságírók – szeme előtt". 

Az ellenzéki politikus szerint ezek után reálisan felvetődhet: 

  • hűtlen kezelés bűntette;
  • hamis magánokirat felhasználása;
  • csalás bűncselekménye;
  • szabályozott hivatali visszaélés bűntette.

Az Alaptörvény szerint Magyarországon a jogszabályok mindenkire kötelezőek, és az ügyészség, mint a független közvádló következetesen köteles fellépni minden jogsértő cselekménnyel szemben – írta.

Vadai Ágnes szerint az ügyészségről szóló törvényben írtak alapján az igazságszolgáltatás közreműködőjeként érvényesíti az állam büntetőigényét, a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki betartsa a törvényeket és a jogszabályok megsértése esetén fellép a törvényesség érdekében.

A büntetőeljárásról szóló törvény szerint az ügyészség a felügyeleti jogkörében eljárva ellenőrzi a nyomozó hatóság eljárásának törvényességét és a rendőrség megalapozatlan és így törvénysértő határozatát hivatalból eljárva megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, illetve az ügyészség a közvádló, aki nyomoz, felügyeli a bűncselekmények felderítésének törvényességét, valamint irányítja a vizsgálatot – fogalmazott.

Mindezekre figyelemmel többek azt kérdezte Polt Pétertől, hogy:

  • A jogsértések ellen fellépni köteles, közpénzből és az állampolgárok közbizalmából működő ügyészségi szervezet diszkrecionális vezetőjeként mit tett ön, továbbá az igazságszolgáltatás független és pártatlan közreműködőjeként milyen intézkedéseket tett az ügyészség a leírt cselekménnyel és történésekkel kapcsolatos esetleges törvénysértések kivizsgálása érdekében?
  • Ha nem indult semmilyen felderítés, nyomozás, eljárás, akkor nem gondolja-e, hogy ezzel a magatartásával ön a hivatali kötelességét és feladatkörét szándékosan megszegve meggátolja az esetleges jogsértések és törvénysértő cselekmények felderítését, továbbá az állampolgárok ezzel kapcsolatos korrekt tájékoztatását és megengedhetetlen módon közvetetten akadályozza az esetleges büntetőjogi felelősség megállapíthatóságát?
  • Ha indult felderítés, vizsgálat, vagy nyomozás, akkor az ügyben megállapított történeti tényállás ismertetésével részletesen, pontosan és konkrétan szíveskedjen tájékoztatni az ügy állásáról, a meghozott érdemi döntésekről és intézkedésekről, valamint azok jogi indokairól.

Nyomozás indulhat Orbán Viktor "kérése" miatt, Polt Péter a Főügyészséghez fordult

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Spar és a magyar kormányzat közti vita, ugyanis az ügyet Polt Péter legfőbb ügyész feljelentés formájában a Központi Nyomozó Főügyészségnek továbbította. Részletekért kattintson!

A legfőbb ügyész válaszában először rögzítette, hogy az ügyészség törvényességi felügyelete nem terjed ki a Bethlen Gábor Alapkezelő költségvetési források felhasználásával kapcsolatos tevékenységére, az államháztartásból származó költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése elsődlegesen az Állami Számvevőszék hatáskörébe tartozik. 

Majd Polt Péter közölte, hogy a kérdést a tartalma alapján feljelentésként értékelte és azt elbírálás végett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának megküldte.