A friss Magyar Közlönyben megjelent határozat felsorolja a támogatás felosztását. Beruházásra és fejlesztésre a következő összegeket kapták az egyes egyházi szervezetek:

- a Magyarországi Református Egyház 1 400 700 000,

- a Dunamelléki Református Egyházkerület 2 847 423 000

- a Dunántúli Református Egyházkerület 1 347 673 500

- a Tiszáninneni Református Egyházkerület 1 190 595 000

- a Tiszántúli Református Egyházkerület 2 601 300 000

- a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 900 450 000

- a Baranyai Református Egyházmegye 177 088 500

forinthoz jutott.

A legnagyobb összeghez jutott Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét, Balog Zoltán volt emberi erőforrás minisztert május 24-én, pünkösdhétfőn szentelik fel a nagykőrösi református templomban