Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló rendelet alapján kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja egy székesfehérvári öntöde építését - derül ki a Magyar Közlönyből

Bár nem részletezik, hogy pontosan milyen beruházásról van szó, csak annyit tisztáznak, hogy ez Székesfehérvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 14486 és 14489 helyrajzi számú ingatlanokon valósul majd meg. 

Viszont Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly decemberi bejelentése alapján ez a Hydro Extrusion Hungary Kft. 32 milliárd forintból megvalósuló fejlesztése. A cég új öntödét épít Székesfehérváron, amelyhez a kormány 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A társaságnak az Opten adatai szerint közel 1700 dolgozója van, 2020-as árbevétele közel 100 milliárd forint volt, mellett 2,53 milliárdos eredményt ért el.

A kiemelt beruházásokra alapvetően a törvény szerinti eljárási könnyítések vonatkoznak. Az engedélyező hatóságnak az ilyen kérelmeket soron kívül kell elbírálnia, és az ügyintézési határidő nem meghosszabbítható 42 napra rövidült, ami egy bonyolultabb esetben azt jelenti, hogy a hatóság nem tudja teljes körűen megvizsgálni a beruházás hatásait, beleértve a várható veszélyeket is.

Emellett kiemelt beruházás lett a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő fejlesztés is. Itt mentességet kap a beruházás a hatályos településrendezési tervek és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait alól. 

Itt annyi részletet közöltek még, hogy a rendeletben meghatározott földrészletek közötti területen a  közlekedéshez, közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el. Viszont a sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelményeket is definiálják: "a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50 százalékának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.”

A városban korábban már a debreceni BMW-gyár beruházás második üteme is megkapta a kiemelt beruházás státuszát.