A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) sajtóinformációk alapján arról értesült, hogy több hazai felsőoktatási intézmény a hallgatók kollégiumi elhelyezésének feltételéül szabja a SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolását.

A hatóság több tájékoztatójában és állásfoglalásában kifejtette, hogy a koronavírus elleni védettség ténye, illetve annak hiánya egészségügyi adatnak, így különleges adatnak minősül, amely adatok jogszerű kezelésének feltételrendszerét az általános adatvédelmi rendelet, valamint az azt kiegészítő magyar jogi rendelkezések határozzák meg.

Az úgynevezett kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés jogszerűségének tipikusan alapvető feltétele, hogy azt uniós vagy tagállami jogszabály kifejezetten elrendelje. Ilyen jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz például a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020-as kormányrendelet is (rendezvények látogatásának szabályai).

A NAIH tudomása szerint jelenleg nincs hatályban olyan jogszabályi rendelkezés, amely a koronavírus elleni védettség tényének igazolását a kollégiumi férőhelyek igénybevételének feltételeként írja elő, és ezen adatkezelés vonatkozásában a Hatóság álláspontja szerint az érintett hozzájárulásának önkéntessége sem állapítható meg.

Emiatt arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyen jogszabályi rendelkezés hatályba lépéséig a felsőoktatási intézmények a kollégiumi elhelyezés feltételeként a koronavírus elleni védettség tényének igazolását jogszerűen nem kérhetik - olvasható a NAIH közleményében.