A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik. A helyzet miatti körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési - a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások fizetési - kötelezettség teljesítését, amelynek áthidalására az adóhatóság kérelemre fizetési kedvezményeket engedélyezhet - írta tájékoztatóiban a NAV.

Az adózó fizetési halasztást, részletekben történő fizetést, mérséklést, illetve elengedést kérhet az adóhatóságtól.

Így kérelmezheti a fizetési kedvezményt

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő, amely itt érhető el.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók (természetes személy) is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztüli beküldését, vagy dönthetnek a papíralapú beküldés mellett is - közölte az adóhatóság. Levél formában vagy a NAV internetes honlapján az "Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban elérhető adatlap kitöltésével, ami itt érhető el. A papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni. A fizetési kedvezmény kérelmezésére irányuló elsőfokú eljárás illetékmentes.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő kérelmüket. Az űrlapok itt érhetők el. Az egyéni vállalkozóknak ingyenesen lehet kérelmezni a fizetési kedvezményt, a többi gazdálkodó szervezetnek tízezer forint eljárási illetéket kell fizetni. (A cégek az adótartozás elengedését nem kérelmezhetik, csak más fizetési kedvezményt, mérséklést.)

A végrehajtásokat is felfüggesztheti a NAV

Az adós kérelmezheti a folyamatban lévő végrehajtási eljárás méltányossági alapú felfüggesztését is, viszont a méltányolható körülményt igazolnia kell. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is - közölte az adóhivatal.

Az érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli a NAV, és a végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti - írta tájékoztatójában az adóhatóság. Az az adózó azonban nem kérheti a végrehajtás felfüggesztését, akit a végrehajtási eljárás során korábban már eljárási bírsággal sújtották.

Késedelmi kamatot azért fizetni kell

A NAV a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti. A felfüggesztés ideje alatt további végrehajtást (inkasszót, lefoglalást) nem indítanak, de a korábbi foglalásokat nem oldják fel.  A végrehajtási eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik. A felfüggesztés alatt ugyanakkor a lejárt esedékességű tartozásokra késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele.

A kérelem papíralapon vagy elektronikusan is előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve. Ezért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.