Az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeiknek. Ezért az Európai Bizottság (EB) a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levélben sürgeti Magyarországot, hogy tegyen eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ), továbbá az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvben foglalt rendelkezéseknek.

Az EB szerint ugyanis az export mennyiségi korlátozásával azonos hatású intézkedések bevezetése sérti az EUMSZ egyik cikkét - derül ki az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közleményéből.

Magyarország emellett elmulasztotta az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvben előírt szünetelési idő, illetve értesítési kötelezettség betartását is. A Bizottság szerint Magyarország azzal, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be, és nem tartja be az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti kötelezettségeit, megsérti az uniós jogot és akadályozza a kereskedelmet a belső piacon.

Ezen túlmenően, mivel a korlátozás a Magyarországról harmadik országokba irányuló exportra is vonatkozik, a kifogásolt rendelet a külkereskedelmet szabályozó hatású és így a közös kereskedelempolitika keretébe tartozó intézkedésnek minősül, ez a terület pedig az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy eloszlassa a Bizottság által felvetett aggályokat - áll a közleményben.

További jogszabályokat kell módosítani

Ezen felül egy másik felszólítólevelet is küldött az EB Magyarországnak a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv helytelen átültetése miatt. Ez az irányelv része annak a szabályozási keretrendszernek, melyet az EU azért léptetett életbe a pénzügyi válság nyomán, hogy a pénzügyi ágazat biztonságosabbá és stabilabbá váljon.

Az érintett tagállamok bejelentették az irányelv teljes körű átültetését. Mindazonáltal a bejelentett intézkedések részletes vizsgálata alapján a Bizottság arra jutott, hogy az irányelv egyes rendelkezéseit nem megfelelően ültették át nemzeti jogukba. Magyarország esetében a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvnek a lejárt kötelezettségek beszámításáról szóló rendelkezéseit érinti.