Az egyetemeknek nagyobb mozgásteret biztosító szabályok miatt a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)  2024-től átalakítja felvételi pontszámítását azért, hogy méltányosan és rugalmasan támogassa a felvételizőket - írta a BCE.

 A Corvinuson több pluszpont kapható majd a nyelvvizsgákért, több pont szerezhető esélykiegyenlítéshez, és pontok járnak majd a nemzetközi érettségiért. Emellett a jelenlegihez képest többféle tantárgy lesz beszámítható a tanulmányi és érettségi pontok kategóriáiban is.

Újdonság, hogy a maximálisan elérhető 500 pontból legfeljebb 100 pontot az intézmények saját szabályaik szerint oszthatnak majd ki az államilag meghatározott szempontok helyett. A további, tanulmányi és az érettségi pontokat érintő kategóriákban (összesen 400 pont) is nagyobb mozgástere nyílik az egyetemeknek. Mint írják, a Corvinus az új felvételi követelmények kialakításába a hallgatói szervezeteket is bevonta.

Hangsúlyt kap a nyelvtudás és a szociális helyzetet

Az intézményi pontok kategóriájában – a Corvinus „nemzetköziesítésével” összhangban – új elem, hogy a nyelvvizsgákért akár 70 pont is szerezhető majd a Corvinuson (a korábbi 40 pont helyett), valamint az, hogy a nemzetközi érettségi 50 pontot ér majd. A három esélyegyenlőségi területen – hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás – a korábbi 40 pont helyett már 50-50 pont fog járni az érintetteknek. A Corvinus tehetségtámogató kezdeményezésében, az Illyés Gyula Programban részt vevő fiatalok eleve megkapják majd az intézményi pontok maximumát, 100 pontot. Azoknak, akik más egyetemi tehetséggondozó program kedvezményezettjei – bekerültek a Szabó Kálmán Tehetségprogramba vagy elnyerték a Luca Pacioli Kiválósági Díjat –, 40 pontot fog jóváírni a Corvinus. Mindezek a módosítások az egyetem stratégiai célját szolgálják, ami szerint a Corvinus elitképzése a hátrányos helyzetű tehetségeket is megilleti.

A most érvényben lévő szabályok közül továbbra is megmarad, hogy 50 pontot ér, ha a két beszámított érettségi tárgyat emelt szinten teljesíti a felvételiző. Az egyetem a tudományos, művészeti és sportversenyeken elért eredményeket a továbbiakban is elfogadja. Az elismerhető többletpontok rendszeréből a Budapesti Corvinus Egyetem ugyanakkor 2024-től kiveszi majd a többi között a felsőoktatási szakképzésért, a szakképesítésért jelenleg még járó pontokat.

Nem kell mindenhol emelt szintű érettségi

A Corvinus négy új tantárgyat fog elismerni a tanulmányi pontok számításához szükséges, ötödiknek választható tantárgyak körében: a digitális kultúrát, a filozófiát, az informatikát, valamint a közgazdasági és pénzügyi alapismereteket. A tanulmányi pontokhoz tartozó érettségi vizsgaeredmények ötödik tantárgyának kiválasztásához a Corvinus 19 tantárggyal bővíti majd a listát: elsősorban gazdasági, informatikai jellegű tárgyakkal, valamint a filozófiával és az európai uniós ismeretekkel.

Az érettségi pontok kategóriában a szükséges két érettségi tantárgy kiválasztása kapcsán szakonként változó, hogy szigorodnak vagy megengedőbbek lesznek-e majd a kritériumok. A legnépszerűbb szak, a Gazdálkodás és menedzsment szak esetében könnyebbség lesz, hogy emelt szintű tárgyként már az üzleti gazdaságtant is elfogadják (a matematika, a magyar, a történelem, az idegen nyelv, a földrajz és a filozófia mellett). Ugyanez igaz a Magyarországon csak a Corvinuson induló filozófia, politika, gazdaság (PPE) képzésre is.

Továbbra is emelt szintű érettségi szükséges – 2024-től kötelezően matematikából – az alkalmazott gazdaságtan és a gazdasági és pénzügy-matematikai elemzés szakhoz, valamint az a régióban unikumnak számító üzleti adattudományhoz is. A pénzügy és számvitelhez középszinten is lehet majd az elvárt matematika-érettségit teljesíteni. A társadalomtudományi szakoknál – kommunikáció- és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok és szociológia – nem lesz kötelező emelt szintű érettségi, és egyik tárgyként a társadalomismeret tantárgy is választható lesz, a matematika pedig itt továbbra sem lesz kötelező. A nemzetközi gazdálkodás és gazdaságinformatika szakoknál szintén nem lesz követelmény a jelentkezéshez sem az emelt szintű érettségi, sem a matematika.