Az Eurochild nemzetközi szervezet felszólította az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy Magyarország megfeleljen a gyermekek jogainak védelmére, valamint az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma értékeinek előmozdítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásoknak. A szervezet képviselői szerint csak ürügy a pedofiltörvény, és határozottan állítják, hogy általa sérülnek a gyermekek jogai - írja az Euronews a hintalovon.hu beszámolójára hivatkozva.

A gyermekvédők felhívják a figyelmet, hogy a kormányok nem válogathatnak a gyermekek számára biztosítandó jogok között, amiket ENSZ-egyezmény véd. Szerintük az Orbán Viktor vezette magyar kormányzás új szabályozásával sérül az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 2. cikke, mert az biztosítja, hogy minden gyermek különféle alapon történő diszkrimináció nélkül élvezhesse a megfogalmazott jogokat, ami magában foglalja a szexuális irányultság és a nemi identitás védelmét. Az egyezmény 3. cikke kötelezi a részes államokat annak biztosítására, hogy a gyermekekre irányuló valamennyi intézkedésnek a gyermek mindenek felett álló érdekénkell alapulnia. Ha a szexuális nevelést el akarják fogadni és sikeresen végre akarják hajtani, akkor annak figyelembe kell vennie a közösségek és a szülők kulturális és vallási hátterét. A 17. cikke kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a gyermekek megfelelő tájékoztatását, a 19. cikke a gyermekeket a bántalmazás és az elhanyagolás minden formájától védi, a szervezet úgy látja, a gyermekek szexuális felvilágosítása hozzájárul a visszaélések megelőzéséhez.

Az Eurochild arra is hivatkozik, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 24. cikke kötelezi az államokat annak biztosítására, hogy a gyermekek a lehető legmagasabb szintű mentális és fizikai egészséget élvezzék, valamint hogy biztosítsák a gyermekek számára a minőségi és inkluzív oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, beleértve a gyermek személyiségének és tehetségének fejlesztését, az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását.

"Megbélyegzik az LMBTQI+ személyeket, és azzal a kockázattal járnak, hogy fokozzák az LMBTQI+ gyermekekkel szembeni megkülönböztetést, zaklatást és erőszakot. A gyerekekkel végzett kutatásaink azt mutatják, hogy az LMBTQI+ gyerekek már most is eltérő bánásmódban részesülnek. A “Mi Európánk, jogaink, jövőnk” című kiadványban közzétett, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégiáról 10 000 gyermekkel folytatott konzultáció eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezett LMBTQI+ gyermekek több mint fele tapasztalt már valamilyen megkülönböztetést.

- érvel az Eurochild.

A jogszabályban bejelentett intézkedések ellentétesek az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós értékeivel is, mutatnak rá a civilek.

A magyar jogszabályt több uniós tagállam vezetője is kritizálta, köztük Angela Merkel német kancellár is.