Szigorúbb fellépést az illegális tartalmak ellen, erősebb fogyasztóvédelmet irányoz elő az Európai Parlamentben megszavazott digitális szolgáltatási törvénytervezet (digital services act – DSA). Az illetékes belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság (IMCO) 36 szavazattal 7 ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló álláspontját.

A DSA az illegális tartalmak eltávolítására egy "értesítés és intézkedés" mechanizmust, valamint biztosítékokat vezet be. Az elfogadott szöveg szerint a tárhelyszolgáltatóknak "indokolatlan késedelem nélkül, a bejelentett illegális tartalom típusát és az intézkedés sürgősségét figyelembe véve" kell cselekedniük az értesítés kézhezvételekor.

A képviselők állásfoglalásukban szigorúbb biztosítékokat vettek fel a bejelentések feldolgozásának biztosítására, valamint az alapvető jogok, köztük a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartására.

A képviselők szerint konkrét intézkedéseket kell megkövetelni az online piacterektől annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságos termékeket vásárolhassanak az interneten, megerősítve a kereskedők nyomonkövetésére vonatkozó kötelezettséget.

A platformok "ajánlórendszerek" segítségével választják ki, hogy milyen információkat népszerűsítsenek: a következő videót, amelyet a felhasználók megnézhetnek, a következő terméket, amelyet megvásárolhatnak, a következő véleményt vagy hírt, amely a közösségi médián belül a legelején jelenik meg. A képviselők megerősítették azokat a rendelkezéseket, amelyek célja, hogy az online platformok átláthatóbbá tegyék az algoritmusok működését.

A jelentős piaci súllyal bíró platformoknak, mint amilyen például a Facebook, kötelezően kockázatelemzést kell majd végezniük, és kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozniuk, ami segíthet a káros tartalmak és a dezinformáció kezelésében.

Az ezekre vonatkozó adatokat meg kell majd osztaniuk a hatóságokkal és a kutatókkal, hogy ellenőrizni lehessen működésüket. A DSA kiegészíti az európai demokrácia cselekvési tervet, amelynek célja, hogy a dezinformáció elleni küzdelem révén ellenállóbb demokráciák működjenek az EU-ban.

A képviselők azt követelték, hogy a digitális szolgáltatások igénybe vevőinek és az őket képviselő szervezeteknek legyen lehetőségük kártérítést kérni az abból eredő károkért, hogy a platformok nem tartják be a kellő gondossággal a kötelezettségeiket.

A plenáris ülés januárban szavaz a módosított DSA-javaslatról. A jóváhagyott szöveg képezi az EP mandátumát az uniós kormányokkal folytatandó tárgyalásokhoz, amelyek a tervek szerint a Tanács francia elnöksége alatt, 2022 első félévében kezdődnek meg.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.