A kormány honlapján megjelent tervezet kimondja, hogy a legalább 300 négyzetméter alapterületű kereskedelmi üzletek a forgalmazás helyén (tehát az üzletben) kötelesek a háztartásokban képződött szennyezésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási papír-, műanyag-, fém- és üveghulladékot átvenni és azt elkülönítetten gyűjteni. Az indoklás azzal érvel, hogy a nem visszaváltható üvegeket eddig is átvették a boltok.

A másik kiegészítő, új szabály szerint a szemétdíjat a társasház fizeti, amennyiben a lakók közös kukát használnak (ugyanez vonatkozik a lakásszövetkezetre is). És mi lesz az elmaradt szemétdíj sorsa?

A társasház közösköltség-hátralékának és a lakásszövetkezetek költséghátralékának közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó része adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül - írja a tervezet. Vagyis a közös költségben szereplő szemétdíjat lehet adóként behajtani.

A harmadik érdekes szabály feljogosítja a szemétszállító közszolgáltató cégeket arra, hogy kamerát szereljenek a kukás autóikra. A kamera a kihelyezett kukát, annak környékét, valamint az ürítést veszi fel és erre az autó oldalán figyelmeztetik is az arra járókat.

A kamera valójában arra lesz jó, hogy nem lehet a kuka mellé kitett szemetet - esetleg borravalóért - elszállítani. A szolgáltató - amennyiben nem használja fel a felvételt - akkor 10 nap elteltével köteles törölni. Felhasználásnak minősül - tehát nem kell a képet törölni - ha azt bírósági vagy más hatósági eljárásban, vagy éppen a munkavállalók elleni fegyelmi ügyben (mint  bizonyítékot) használják.