- Az elmúlt hetek egyik legörömtelibb eseménye, hogy úgy tűnik, enyhül a járványveszély, és sorra oldják fel a korlátozásokat Magyarországon is. Milyen hatással van ez a vállalati ügyfeleik életére és a vállalati hitelezésre?

- Bizonyos ágazatokban a lakossági fogyasztás élénkülése, melyet a korlátozások feloldása, enyhítése indukál, mindenképpen forgalomnövekedést generál, melyet egyidejűleg ezen ágazatok finanszírozási igénye is követ. Azt tapasztaljuk azonban, hogy a lakossági fogyasztás élénkülése mellett elsősorban a támogatási rendszer adta lehetőségek adják a legfőbb impulzust a gazdaság újraindulásához, hiszen ezek a közvetlen, illetve közvetett támogatások azok az elemek, melyek részben új beruházásokat is ösztönöznek.

Ezek finanszírozási igénye jelenik meg legtöbbször az új NHP Hajrá igénylésekben, legyen az új gépbeszerzés vagy egy komplex beruházás. Természetesen vannak ágazatok, melyekben a járványveszély korlátozásainak lazítása nem a lakossági fogyasztás növekedésével hat pozitívan, hanem a munkaerő szabadabb áramlása hoz pozitív változást, hiszen például sok ipari, autóipari gyártónál, beszállítónál sok vendégmunkás dolgozik Európa szerte, akik munkába állását és ezáltal a termelést eddig a korlátozások akadályozták.

- Mennyi hitelt helyeztek ki eddig az NHP Hajrá keretein belül?

- A program még az elején tart, így rendkívül nagy a különbség a szerződéses állományban és a kihelyezésben. Ráadásul értelemszerűen az óriási érdeklődés jelentős része eddig csak az előkészített ügyletek formájában jelentkezik, hiszen azért - legyenek bármilyen egyszerűek és gyorsak a folymataink - mégis csak hitelügyletről van szó, többszereplős aláírásokkal, igazolásokkal. A leszerződött ügyletek állománya arra enged ugyanakkor következtetni, hogy meg lesz a tíz százalékos piaci részesedésünk a területen, miközben a kihelyezett hitelek esetében nem beszélhetünk egyelőre jelentős összegekről: összesen valamivel több, mint húsz esetben történt már lehívás is a leszerződött keretekből.

- Mekkora az érdeklődés? A kis- és középvállalkozások (kkv-k) mekkora hányada jelezte, hogy élne a lehetőséggel? Változott-e ez a járványügyi enyhítések határása?

- A program meghirdetése óta nagyon jelentős érdeklődést tapasztalunk ügyfeleink körében. Sokuk elsősorban korábbi, meglévő hiteleiket tervezik kiváltani az új konstrukció adta lehetőséggel, de azok az ügyfelek, akik új beruházást terveztek, mindenképp ezt a konstrukciót részesítik előnyben. Sokan érdeklődnek nem csak az NHP adta lehetőségek iránt, hanem a garanciaintézmények által meghirdetett krízis garanciaprogramok után is, melyek igénybevételével kedvezőbb finanszírozási feltételek érhetők el a bankkal folytatott tárgyalásokban.

- Mely szektorok a legaktívabbak, és melyek azok, amelyek még mindig nem akarnak vagy nem mernek most hitelt kérni?

- Minden ágazatban meg vannak a jól prosperáló szereplők, akik átlagon felüli teljesítményükkel aktív szereplői a finanszírozási piacnak is, ilyen nehéz időszakokban is. Többségük közvetlen támogatással jelenleg is fejlesztésen, beruházáson gondolkodik, vagy épp azok megvalósításán dolgozik. A primer mezőgazdasági termelő szektorokban számos ilyen példát látunk, de természetesen vannak olyan ágazatok, melyek a pandémia alatt jelentős visszaesést mutatnak, ilyen például a gépjármű-kereskedelem, ahol most a korábbiaknál jóval szerényebb finanszírozási igényt tapasztalunk.

- A többi, a válság miatt elindított állami hitelprogram mennyire népszerű? Azokból mennyit helyeztek ki?

- A legkorábban és a legrészletesebb, a mihamarabbi banki bevezetést leginkább biztosító szabályozással az MNB programja állt a piac rendelkezésére, melyet követtek az egyes garancia intézmények programjai. Részben ezt követően, részben ezzel párhuzamosan indultak az EXIM, illetve az MFB speciális programjai, melyeknek fokozatosan jelentek meg újabb elemei, így ezek megismerésére több időre van szüksége a piac szereplőinek, azonban minden esetben igaz, hogy az ügyfelek részéről az a leghasznosabb stratégia, ha az igények és a hitelcél megfogalmazásán túl a megfelelő konstrukció kiválasztását banki partnerükre bízzák, akivel közös érdekük a legmegfelelőbb megoldás alkalmazása.

Ebben nagyon fontos szerep hárul a felkészült, tanácsadó partneri szerepben ügyfeleink rendelkezésére álló dedikált kapcsolattartói hálózatunkra. Az ő felkészültségük, proaktivitásuk most elengedhetetlen a közös sikerhez. Bár ezen konstrukciók szűkebb üzleti igényeket tudnak kiszolgálni, mint az NHP, de számos olyan eset van, melyekben ezek a legmegfelelőbb megoldások, nem kell másra gondolnunk mint pl. a gyártó exportőrök devizafinanszírozási igénye.

A cikk az Erste Bank Hungary Zrt. támogatásával készült.