A Magyar Telekom kedden megtartott közgyűlése döntést hozott a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról. Ennek értelmében a Társaság a részvényeseknek összesen mintegy 41,56 milliárd forint osztalékot fizet a 2023. évi eredmény után, ebből a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

Osztalékfizetés

A Társaság az osztalékot az 74,44 milliárd forintos adózott eredményből fizeti ki, a fennmaradó 32,88 milliárdot pedig az eredménytartalékba helyezi. Így az adózott eredmény nagyjából 56 százaléka az osztalék, ami egy viszonylag kedvező arány. Az osztalék kifizetésének első napja 2024. május 8., az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. április 26. A Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján április 19-én.

Sajátrészvény-vásárlás

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények, vagyis sajátrészvények vásárlására tőzsdén vagy tőzsdén kívüli kereskedés keretében. Ennek egyik célja a részvényesek javadalmazásának tőkecsökkentésen keresztül történő megvalósítása, de a részvényalapú ösztönzési programokat is ezekből a papírokból valósítják meg. A felhatalmazás a közgyűlési határozat elfogadásának napjától 18 hónapig érvényes.

Alaptőke csökkentés

A Társaság az alaptőkéjét lecsökkenti a tulajdonában lévő 32 941 370 darab részvénnyel, melyek a sajátrészvény-vásárlásokból származnak, így több mint 3 százalékkal csökken most 971 558 867 darabos részvényszám. Az alaptőke leszállítás a részvényesek tulajdonát nem érinti annyiban, hogy részvényeik darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdonuk aránya értelemszerűen növekszik a társaságban.

A tőkeleszállítás alapján következtetni is lehet arra, hogy mi történhet a jövőben: ha a Telekom hasonló ütemben folytatja a részvények bevonását vagyis csökkenti az alaptőkét, akkor idővel erősen lecsökken a közkézhányad, egyre nagyobb lesz a Deutsche Telekom tulajdonrésze, és elérheti azt a szintet, ahol már vételi ajánlatot kell tennie a fennmaradó részvényekre.

Magyar Telekom részvény árfolyama, egy év
Magyar Telekom részvény árfolyama, egy év
Kép: stooq.com

Elképzelhető, hogy az utóbbi időben tapasztalt igen erős áremelkedést ez is motiválta a részvényben, ugyanakkor néhány héttel az osztalékfizetés előtt eleve érthető a kereslet, mivel sokan arra számíthatnak, hogy az osztalék kifizetése után kevésbé esik vissza a részvényár, mint amekkora a részvényenként nagyjából 45 forintos osztalék mértéke.