A nyílt tenderfelhívás az uniós közbeszerzési közlönyben jelent meg.

A kért munkák két részből állnak. Az elsőnél a nyertes ajánlattevő feladata a Macs Ipari Park Terminál területén további szolgáltatási színvonalat, működési hatékonyságot növelő beruházás megvalósítása. Ennek keretében elvégzendő a kamerás biztonsági rendszer telepítése, egy új irodaépület létesítése, beléptető rendszer kiépítése, illetve a korábbi ütemben megépült tűzivíztározó végleges földmunkáinak kivitelezése és a tározómedence burkolása, annak minden tartozékával együtt.

A második résznél a nyertes ajánlattevő feladata Debrecen állomás úgynevezett Külső Fatér területén egy kisállomás/vágánycsoport létesítése, a szükséges vágányépítési, továbbá felsővezetéki és biztosítóberendezési munkákkal együtt. Feladat még egy új üzemi épület létesítése, a meglévő acél fűtőházi üzemi gyalogos felüljáró szerkezetének szükséges mértékben történő átépítése, valamint a 108-as vonal kétvágányú szakaszának folytatása a kezdőpont felé.

A kivitelezési idő mindkét résznél 24 hónap. A beruházás hazai költségvetési forrásból történik.

Ajánlatot az első részre az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben vasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési és/vagy tervezést is magában foglaló vasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzéséből legalább nettó 450 millió forint árbevétele származott.

A második résznél - szintén az utolsó három lezárt üzleti évből - vasútépítés és/vagy vasút átépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútátépítés munkákból legalább nettó 6 milliárd forint árbevétele származott.

Az ajánlattételi határidő május 26. Az értékelésnél 70 súlyszámmal szerepel az ár és 30 súlyszámmal a minőség.