Január elsejétől, ha a pénzbeli ellátást, valamint a baleseti táppénzigényt az igényléstől számított 21 napon belül az ellátást folyósító szervnek nincs lehetősége teljesíteni, mert a biztosított jövedelméről a foglalkoztatója nem nyújtott be bevallást, és a jövedelmi adatok így nem állnak rendelkezésre, nem történik ellátási előlegmegállapítás. A rendelkezésre álló adatok alapján kell az ellátást megállapítani 2017-ben.

Ha a biztosított jövedelméről a bevallást később pótlólag benyújtják, a bevallott adatok alapján kell az ellátást megállapítani, valamint az ellátásról elkészített határozatot ennek megfelelően módosítani - idézi a portál a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. közleményét.

A táppénz összegének megállapításakor 2018. január 1-től a korábban alkalmazott kétéves folyamatos biztosítási időt előíró szabályt felváltja a 730 napos biztosítási idő szabály. Eszerint a biztosított táppénzének összege a táppénz alapjának 60 százaléka, ha a biztosított a folyamatos biztosítási időszakának ideje alatt rendelkezik legalább 730 nap társadalombiztosításról szóló biztosítási nappal.

A táppénz alapjának 50 százaléka abban az esetben a táppénz összege, ha a biztosított ennél kevesebb biztosítási nappal rendelkezik, illetve fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban részesül, valamint ha a szülőként 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik.

Általános előírás lett, hogy az ellátások késedelmes kifizetése esetén nem kell megfizetni a kamatot, ha a kamat összege nem haladja meg az ezer forintot.