A bíróság elé került két ügyben tehergépjárművek üzembentartói előre megfizették a járműveik útvonala tekintetében az Eurovignette irányelv által az utak használatáért kivetett díjat, azonban sofőrjeik a navigációs rendszer hibája, illetve figyelmetlenség miatt túlhajtottak azon a lehajtón, ahol az útvonal részét képező autópálya-szakaszt el kellett volna hagyniuk.

Mi történt?

Ezek közül az Euro-Team ügyében a sofőr így az M5-ös autópályán maradt, noha úthasználati jogosultsága az elmulasztott lehajtótól csak az autópályával párhuzamosan futó 5-ös útra volt. Fontos megjegyezni, hogy a szabálytalanul megtett útszakasz vonatkozásában az M5-ösön fizetendő úthasználati díj alacsonyabb (324 forint), mint az eredeti útvonaltervben szereplő 5-ös útnál a cég által előre ténylegesen megfizetett díj (520 forint). A Spirál-Gép ügyében pedig a túlhajtás észlelését követően a sofőr szinte azonnal, telefonon megváltotta az útvonal-használati jegyet (1597 forintért) - adta hírül az Európai Bíróság (EB).

Mindezek ellenére a rendőrség mindkét esetben mintegy 150 ezer forint összegű bírsággal sújtotta a járművek üzembentartóit az útdíj-fizetési kötelezettség megsértése miatt. E bírságok összege megjegyezik az úthasználati díj befizetésének teljes elmaradása esetén kiszabandó bírság összegével. (A bírságolás egyébként az e-útdíjszedési és az e-matrica rendszerben is egyformán rugalmatlan - a szerk.)

Az érintett cégek bírósági úton vitatták a rendőrség határozatát, arra hivatkozva, hogy a rájuk kiszabott bírság mértéke nincs összhangban az irányelvvel, amely kifejezetten arányos összegű szankciók kiszabását írja elő. Az ügyeket tárgyaló Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság arra a kérdésre várt választ az EB-től, hogy az útdíjfizetéssel kapcsolatos kötelezettség megsértése esetén alkalmazandó magyar szankciórendszer összhangban van-e az irányelvvel, és különösen a szankciók arányosságának abban foglalt követelményével.

MI a baj a magyar rendszerrel?

A ma meghozott ítéletében az EB hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak főszabály szerint joguk van egy a jelen ügyekben vizsgálthoz hasonló objektív szankciórendszer bevezetésére.

Az uniós irányelvvel összefüggésben elkövetett jogsértések visszaszorítására irányuló szankciók szigorúságának összhangban kell állnia a jogsértés súlyával, különösen a tényleges visszatartó erő biztosítása révén, az arányosság általános elvének tiszteletben tartásával.

Csakhogy az Euro-Team ügyében a cégre kiszabott bírság összege több mint 500-szor, a Spirál-Gép ügyben pedig több mint 87-szer magasabb a ki nem fizetett úthasználati díj összegénél. A szankció ugyanis átalányösszegű, és nem változik sem az engedély nélkül megtett kilométerek, sem pedig a jogsértés súlyára utaló egyéb körülmények figyelembevételével.

Az EB már egy korábbi ítéletében kimondta, hogy az uniós szabályozással elérni kívánt célokhoz képest aránytalannak tűnik az e szabályozásból származó bizonyos kötelezettségek bármely megsértésekor egy átalányösszegű bírság anélküli alkalmazása, hogy az említett bírság összegét a jogsértés súlya alapján differenciálnák.

Így az előírt arányosság követelményével ellentétes a magyarországi szankciórendszer, amely a közúti infrastruktúra használatához kapcsolódó úthasználati díj előzetes kifizetésének kötelezettségére vonatkozó szabályok bármilyen megsértése esetén - annak jellegétől és súlyától függetlenül - átalányösszegű bírság kiszabását írja elő - mondta ki ma a bíróság.