A nyugdíjkorhatár betöltésekor nem szükséges azonnal igénybe venni a nyugdíjat, folytatódhat a munka tovább. Ha viszont az a cél, hogy rosszabbul ne járjon a személy, mintha a nyugdíjkorhatár betöltésekor azonnal nyugdíjba vonult volna, a nyugdíjrögzítés lehetőségét tanácsos megfontolni - olvasható az adó.hu portálon.

A nyugdíjtörvény szerint az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett, kérheti a nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását (a továbbiakban: rögzített nyugdíj).

Amennyiben ez a személy a nyugdíjra jogosító korhatáron túl tovább dolgozik, úgy, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, és ez idő alatt nem kéri a nyugdíja folyósítását, a tényleges nyugdíjba menetel idején – amennyiben számára kedvezőbb – választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésekor rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt összegű nyugdíját a tényleges nyugdíjba vonuláskor kiszámított összeg helyett. Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.

Ezzel a lehetőséggel tehát azt tudjuk biztosítani, hogy a tényleges nyugdíjba vonuláskor, amikor már a nyugdíj folyósításra is kerül, legalább azt az összegű ellátást kaphassuk, amely a nyugdíjkorhatár betöltésekor megállapítható volt, nevezettet a változó szabályok ellenére se érje hátrány.

A nyugdíjrögzítés előfeltétele a nyugdíj korhatár betöltése. Aki a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának igénybevétele mellett dönt, csak „végleges” nyugdíj megállapítást kérhet, a nyugdíj rögzítés lehetőségét azért nem veheti igénybe, mert a korhatárt még nem töltötte be.

Korhatár alatt ez sem elérhető

Nyugdíjrögzítés helyett, ha a körülmények lehetővé teszik, hasonló élethelyzetben dönthetünk a nyugdíjnövelés intézményének igénybe vétele mellett is.

A nyugdíjtörvény szerint aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, (azaz tovább dolgozik) nyugdíjnövelésben részesül.

A növelés mértéke 30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka. A törvény szerint a nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet. Vagyis minden megszerzett 30 nap szolgálati idő újabb 0,5 százalékos nyugdíj növelést eredményez.

Mivel a nyugdíj növelés előfeltétele, csakúgy, mint a nyugdíjrögzítésé, a nyugdíjkorhatár betöltése, a „nők 40” kedvezményes nyugellátását választó hölgyek ezzel a lehetőséggel sem élhetnek életkoruk miatt.

Amíg fenti, nyugdíj vonatkozású kérdésben eltérő helyzetben van a „Nők 40” kedvezményes nyugellátását igénybe vevő hölgy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyekhez képest, munkajogilag azonos pozícióban vannak.

A nyugdíj rögzítés és a nyugdíj növelés lehetőségével élő munkavállaló már betöltötte öregségi nyugdíjkorhatárát, ezért munkajogi helyzete is megváltozik. Háttérként már rendelkezésére áll a nyugdíj tényleges igénybe vételének lehetősége, mint megélhetési forrás, a munkaviszony fenntartását célzó fokozott munkajogi védelem már nem illeti meg. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a „nők 40” kedvezményes nyugellátását igénybe vevő és e nyugdíj mellett dolgozó hölgyekre is