A konjunktúramutató értéke októberében 46 pontra esett vissza az áprilisi 58 pontról, ez négsy éve a legalacsonyabb. Az MKIK GVI szerint a csökkenés hátterében az áll, hogy a jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra, valamint a megrendelésekre vonatkozó várakozások egyaránt pesszimistábbá váltak az elmúlt fél év során. A kilátások legnagyobb mértékű visszaesése a várható üzleti helyzetre vonatkozóan tapasztalható.

A bizonytalansági mutató értéke nyolc ponttal emelkedett áprilishoz képest, jelenleg 44 ponton áll. Ez arra utal, hogy a magyar vállalkozások helyzetértékelése kevésbé egyöntetűvé vált a legutóbbi adatfelvételhez viszonyítva.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy bár a Konjunktúramutató csökkenését elsősorban a döntően külföldi tulajdonban lévő, exportáló, nagyméretű iparvállalatok véleményének romlása okozza, továbbra is lényegében ezek a cégek vannak a legkedvezőbb helyzetben a hazai gazdaságban.

Az üzleti klíma romlását leginkább a külföldi (rész)tulajdonban lévő, a döntően exportáló, illetve az 50 főnél nagyobb méretű cégek jelzik - e cégek üzleti várakozásai jelentősen pesszimistábbá váltak.

Ágazat szerint leginkább a feldolgozóipari cégek várakozásai romlottak 2019 áprilisához képest, ugyanakkor az építőiparban, a kereskedelemben, valamint az egyéb szolgáltatások területén tevékenykedő cégek körében szintén a mutató csökkenése tapasztalható.