Az országos primer energiatermelés 30,95 PJ volt idén szeptemberben, amely 2,65 PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A bruttó villamosenergia-termelés 2820 GWh volt, ez 6 százalékkal alacsonyabb az előző évinél – áll a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energiastatisztikai riportjában.

Az országos primer energiatermelés 2021 szeptemberében 30,95 PJ volt, amely 2,65 PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

Az elsődleges fosszilis energiahordozók termelése 1,25 PJ-lal, a nukleáris termelése 1,44 PJ-lal csökkent, míg az egyéb nem megújuló forrásokból származó energiatermelés 0,05 PJ-lal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése nem változott. A fosszilis energiaforrásokon belül a földgáz és a szén termelése csökkent, míg a kőolaj és elsődleges kőolajtermékek termelése emelkedett.

Az országos primerenergia-felhasználás 74,47 PJ volt, amely 1,30 PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A primer felhasználáson belül a fosszilis energiaforrások felhasználása, és az egyéb nem megújuló források felhasználása 0,09 PJ-lal nőtt, míg a megújuló energiaforrások felhasználása 0,63 PJ-lal csökkent.

A földgáz belföldi felhasználása 16,238 PJ volt, amely 7 százalékkal alacsonyabb a megelőző év azonos hónapjánál. 2021 szeptemberében a hazai összes villamosenergia-felhasználás 3706 GWh volt, amely csekély, 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó villamosenergia-termelés 6 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A szeptemberben megtermelt 2820 GWh villamos energia 45,3 százaléka volt nukleáris eredetű, 22 százalékát biztosította földgáz, 9,7 százalékát szén- és széntermékek, 21,8 százalékát megújuló energia és 1 százaléka egyéb forrásból származott. A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége az előző év azonos hónapjához képest 21 százalékkal volt magasabb. A nukleáris forrásból származó bruttó villamos energia termelés 9 százalékkal, a fosszilis alapú 15 százalékkal csökkent az előző év szeptemberéhez képest. A naperőművek által termelt villamos energia aránya a teljes bruttó termelésben 14 százalék volt.

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 63,7 százalékát nap, 21,8 százalékát biomassza, 5,7 százalékát szél, 3,6 százalékát biogáz, 3,1 százalékát víz, és 2,1 százalékát a kommunális hulladék megújuló része biztosította. A megelőző év azonos időszakához képest a nap, a víz és a kommunális hulladék megújuló részéből származó energia mennyisége emelkedett, míg a szélenergia, a biomassza és a biogáz csökkent.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó adatok a havi gyakoriságú adatgyűjtések esetében a tárgyhónapot követő 65-ödik, a primer mérleg esetében a 70-ik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.