A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra hitelkockázati, értékvesztés elszámolási, betétbiztosítási, adatszolgáltatási és vállalatirányítási hiányosságok miatt és kötelezte azok mielőbbi kiküszöbölésére. A hitelintézeti csoportnál feltárt problémák azonban nem veszélyeztetik annak megbízható működését – szerepel az MNB közleményében.

Az MNB ellenőrzés 2021. január 1-jétől a célvizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. A vizsgálat célja a bank egyedi vállalati hitelezési folyamatának vizsgálata, továbbá a jegybank korábbi cél- és átfogó vizsgálatát lezáró határozataiban és a vizsgálati levelekben foglaltak ellenőrzése volt.

Az MNB megállapította, hogy a MagNet Bank nem megfelelően kezelte a hitelkockázatokat, valamint nem a hitelintézet méretével és tevékenységével összhangban lévő, megfelelő hitelkockázat-kezelési kultúrát és struktúrát, valamint kontrollrendszert működtetett.

Az igazgatóság nem gyakorolt hatékony irányítást a hitelkockázatok kezelését illetően, továbbá nem tett meg mindent a hitelkockázati stratégia és politika végrehajtásának gyakorlati megvalósítására, illetve az ahhoz szükséges feltételek biztosítására.

A MagNet Bank egyes felügyeleti adatszolgáltatásai hibásnak bizonyultak és hiányosak voltak a felügyeleti jelentések összeállítására vonatkozó belső folyamatszabályozások is. A vizsgálat visszatérő hiányosságként azonosította többek között a banki belső szabályzatok és részesedés típusú banki befektetések rendszeres felülvizsgálatának elmaradását, az ingatlanfedezetek értékelésére vonatkozó belső szabályzat nem következetes alkalmazását.

A MagNet Bank helytelenül határozta meg az IFRS9 szerinti értékvesztés mértékét, és egyes ügyleteket nem sorolt át a megfelelő kockázati kategóriákba. Emellett hibásan tájékoztatta az ügyfeleket az Általános Üzleti Feltételekben és egyes szerződésmintákban. Pontatlan volt a konszolidált biztosított betétállományának nyilvántartása is.

A vizsgálat a MagNet Faktor részvénykönyvi adatai kapcsán is tárt fel hiányosságot, mellyel összefüggésben kötelezte a társaságot, hogy tegyen eleget a fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének.

A jogsértések miatt az MNB a MagNet Bank esetében 19 millió, míg a MagNet Faktorra 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. Kötelezte emellett az intézményeket, hogy haladéktalanul, illetve a legtöbb hiányosság esetében 2023. július 31-i határnappal számoljanak be a problémák megszüntetésére tett intézkedéseikről.