Az energiakrízis tavalyi tapasztalatait figyelembe véve az Energiaügyi Minisztérium megújította a földgáz-ellátás esetleges zavarainak kezelését célzó előírásokat, és a szabályozás részleteit rendeletben jelentette meg (399/2023. VIII. 24.). 

A minisztérium közleménye szerint az eddigi gyakorlattal és a nemzetközi előírásokkal összhangban a havária helyzetek minden társadalmi, gazdasági szektorra kiterjedő hatékony kezeléséhez szükséges lépéseket az energiaügyi miniszter által vezetett Válsághelyzeti Bizottság készítheti elő és koordinálhatja.

Fő a biztonság

A kormányrendelet „a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről” szól, és kilenc lényegi pontja van:

 1. Általános rendelkezések földgáz-ellátási válsághelyzet, szolidaritási intézkedések vagy üzemzavar esetére.
 2. Kockázatértékelés, megelőzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv.
 3. Ellátásbiztonságot szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok.
 4. A földgáz-ellátási válsághelyzetre vonatkozó döntések és intézkedések előkészítése.
 5. Intézkedések földgáz-ellátási válsághelyzet esetén.
 6. Az együttműködő földgáz-rendszerre vonatkozó országos szintű, egységes korlátozási besorolás elkészítése és adatszolgáltatás.
 7. A korlátozás elrendelése.
 8. A földgáz-vételezés elrendelt korlátozásának végrehajtása.
 9. A biztonsági földgázkészlet igénybevételére vonatkozó szabályok.


A felsorolt kilenc pont az olyan helyzetek esetére fektet le a szabályokat, amikor a földgáz-ellátásban valamilyen kockázat, zavar, vészhelyzet lép fel, és ilyen esetekre meghatározza, hogy olyankor kinek mit kell tennie, illetve esetlegesen kit és hogyan kell korlátozni a gázfogyasztásban.

A MAGYAR CSALÁDOK AZONBAN AZ ÁTDOLGOZOTT RENDELKEZÉSEK SZERINT IS A LEGMAGASABB SZINTŰ VÉDELMET ÉLVEZIK, BÁRMIFÉLE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL

– hangsúlyozza az Energiaügyi Minisztérium, amely egy szeptember közepén kiadott közleményében azzal erősített rá erre, hogy még az előzőnél hidegebb télben is nagy biztonsággal garantálható a magyar családok zavartalan földgáz-ellátása, hiszen

„a betárolt készlet már a másfélszerese a nemzetközi energiaválság előtti, 2021-es éves lakossági fogyasztásnak”.

A cégeket korlátozzák

A vállalkozók azonban eltérő besorolás alá kerültek. Az Economx egyik olvasója arról tájékoztatta lapunkat, hogy cége a minap „Új korlátozási rendelettel kapcsolatos tájékoztatás és nyilatkozatételi kötelezettség” címmel kapott értesítést az energiaszolgáltatójától, és a levélben határidős teendőiről tájékoztatják. 

Arra kérik, hogy a korlátozási besorolása határidőben történő elvégzése érdekében nyilatkozatokat töltsön ki, és azokat legkésőbb 2023. október 31. napjáig juttassa el a szolgáltatójának.

A vállalkozókat ugyanis három korlátozási kategóriába sorolják a felhasználási hely földgáz-teljesítménye alapján, az alábbiak szerint.

 • I. korlátozási kategória: a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek földgáz-teljesítménye;
 • II. korlátozási kategória: a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel, az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók és felhasználási helyek földgáz-teljesítménye;
 • III. korlátozási kategória: a 10 m3/óra alatti fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása.

Egyoldalú szerződésmódosítás

A levélben arról is tájékoztat az energiaszolgáltató, hogy a felhasználási hely korlátozási besorolását a társaság végzi el a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve a kivételi körbe tartozást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hagyja jóvá, és a kivételi körbe tartozásról szóló nyilatkozat határidős elmulasztásával, valamint pontatlan vagy valótlan adatok megküldésével kapcsolatos minden felelősség a felhasználót terheli.

A vállalkozó egyúttal arról is értesítést kapott, hogy

a társaság jogosult és köteles a megkötött földgáz-kereskedelmi szerződést a jogszabályváltozás miatt szükséges változtatásoknak megfelelően egyoldalúan módosítani,

és az egyoldalú szerződésmódosítást a megküldött levélhez csatolták.