Bár az üzleti szférán belül júniusban a kereskedelmi és az ipari várakozások romlottak, az építőipari és különösen a szolgáltató cégek optimistábbak lettek.  A GKI-Erste konjunktúraindex 1,2 pontról 1,0 pontra és az üzleti bizalmi index 4,8 pontról 5,4 pontra emelkedett, a fogyasztói bizalmi index azonban mínusz 18,4 pontról mínusz 19,3 pontra csökkent.

Az ipari bizalmi index júniusban két hónapos csökkenés után az év eleji szintre csökkent. Romlott az elmúlt és a következő időszak termelésének és rendelésállományának - az exportrendeléseket is beleértve - a megítélése, a készleteké viszont javult. Az építőipari bizalmi index júniusban az áprilisi szintre emelkedett vissza, javult mind az előző három hónap termelési színvonaláról, mind pedig a rendelésállományról alkotott vélemény.

A kereskedelemben az eladási pozíció és a készletek megítélése enyhén, míg a várható rendeléseké erőteljesen romlott. A szolgáltató cégek optimista kilátása viszont júniusban meghaladta eddigi idei csúcsát. Leginkább a várható forgalom megítélése lett kedvezőbb, de számottevően javult az általános üzletmeneté is.

A foglalkoztatási szándék az iparban nem változott, az építőiparban és főleg a szolgáltató cégek körében erősödött, a kereskedelemben viszont jelentősen romlott. A létszám bővítését tervezők aránya a kereskedelem kivételével minden ágazatban meghaladta a leépítésre számítókét. Erősödött viszont a lakosság munkanélküliségtől való félelme. A kereskedelmi cégek áremelési törekvése nem változott, a szolgáltatóké viszont erősödött.

A lakosság a saját pénzügyi helyzetének következő egy évét rosszabbnak ítélte, mint májusban, miközben a következő egy évben várható megtakarítási képességének megítélése jelentősen javult. Ugyancsak kedvező irányban változott a lakosság véleménye a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségéről.