Az Európai Bizottság költségvetési védelmi intézkedéseket javasolt a Tanácsnak a feltételességi rendelet alapján. Ennek célja az uniós költségvetés és az EU pénzügyi érdekeinek védelme a jogállamiság elveinek magyarországi megsértésével szemben.

A vasárnapi döntéssel kapcsolatban Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztos a következőket mondta: "A mai határozat egyértelműen bizonyítja, hogy a Európai Bizottság eltökélt az uniós költségvetés védelmében, és hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk e fontos cél érdekében".

Ez a lépés a Bizottság és a magyar hatóságok között az elmúlt hónapokban folytatott intenzív párbeszédre épül, amelynek eredményeként Magyarország számos korrekciós intézkedést javasolt a Bizottság által a folyamat ez év április 27-i hivatalos elindításakor azonosított aggályok orvoslására.

A közlemény a Európai Bizottság által Magyarországnak küldött, a Tanácsnak javasolni kívánt intézkedéseket ismertető levelet, valamint a Magyarország által augusztus 22-i levelében benyújtott korrekciós intézkedéseket követi, amelyeket szeptember 13-i levelében további pontosításokkal egészített ki.

A magyar kormány által felvetetett intézkedések elvileg, ha megfelelően végrehajtják és kodifikálják őket, akkor képesek a magyar kormány által felvetett intézkedések megoldani a vitás kérdéseket.

Hahn szerint ennek ellenére a Bizottság különösen azt vizsgálta a magyar válaszokban, hogy a korrekciós intézkedések megfelelően kezelik-e a Bizottság eredeti megállapításait. Ahhoz, hogy az intézkedések megfelelőnek minősüljenek, meg kell szüntetniük a jogállamiság elveinek megsértését és/vagy az uniós költségvetést és az Unió pénzügyi érdekeit fenyegető kockázatokat.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt korrekciós intézkedések elvileg képesek lennének kezelni a szóban forgó problémákat, amennyiben azokat megfelelően részletezik a vonatkozó jogszabályokban és szabályokban, és ennek megfelelően hajtják végre.

A kulcsfontosságú végrehajtási lépések teljesítéséig a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi szakaszban továbbra is fennáll a költségvetést érintő kockázat. Ez magyarázza a mai határozatot és a javasolt intézkedéseket, amelyek figyelembe veszik a Magyarország által benyújtott korrekciós intézkedéseket is.

A Bizottság a következő intézkedéseket javasolja:

  • A kohéziós politika keretében három operatív programra vonatkozó kötelezettségvállalások 65 százalékának felfüggesztése, ez Hahn elmondása szerint integ 7,5 milliárd eurót érint.
  • A közvetlen és közvetett igazgatás keretében végrehajtott programok esetében a közérdekű alapítványokkal való jogi kötelezettségvállalás megtiltása.

A Tanácsnak most egy hónapja van arra, hogy minősített többséggel döntsön az intézkedések elfogadásáról. Ez az időszak kivételes körülmények között legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

Addig is a Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, és folyamatosan tájékoztatja a Tanácsot minden olyan lényeges elemről, amely hatással lehet a jelenlegi értékelésére. Magyarország vállalta, hogy november 19-ig teljes körűen tájékoztatja a Bizottságot a kulcsfontosságú végrehajtási lépések teljesítéséről.