- Ez így nem lesz jó, sajnálom. Kizárólag postás vagy orvos előtt hitelesített meghatalmazást fogadhatok el.
- Tessék? Orvos vagy postás??? De hát miért? Hiszen itt van nálam a hivatalos, postás által kézbesített értesítő és az átvételi meghatalmazás is…
- Az ilyen meghatalmazás azért nem jó, mert akár megfélemlítés vagy kényszerítés hatására is íródhatott.

A fenti párbeszéd egy hosszadalmas sorban állás után, egy vidéki postahivatalban zajlott le az ügyintézővel, amikor olvasónk egy ismerőse nevében segítő szándékkal utalványt vett volna át.

Pedig levélírónk naivan azt hitte, hogy az egyszerűnek tűnő procedúra lebonyolításához mindent alaposan előkészítettek: az ügylethez rendelkezésre állt a névre szóló hivatalos postai értesítő, és persze átvételi megbízást is írtak kézírással, a címzett és a meghatalmazott személyes adatainak megadásával, két tanú feltüntetésével, aláírásával. 

A szabályos meghatalmazás követelményei

Egy jól megszerkesztett meghatalmazással bármilyen ügyben eljárhat helyettünk a meghatalmazott, akit feljogosítunk, hogy cselekedjen a nevünkben – írja a Pénzcentrum.

Elvileg a postákon is használható

A meghatalmazás ugyanis egy olyan, tanúk aláírásával hitelesített bizonyító erejű magándokumentum, amellyel a Meghatalmazó fél feljogosítja az általa választott Meghatalmazottat, hogy a nevében, helyette eljárhasson valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos ügyben. Meghatalmazás segítségével gyakorlatilag bármit elintézhetünk más helyett: eljárhatunk a NAV-nál, vagy átvehetjük a csomagját a postán, intézhetjük ügyeit a magyar közműveknél, szolgáltatóknál is. A meghatalmazás lehet nyomtatott, kézzel írt és digitális dokumentum is.

Példaként álljon itt egy szabályos meghatalmazási minta, amely a Kormányhivatal oldaláról tölthető le:

A meghatalmazásban közöljük, hogy ki a Meghatalmazó és ki a Meghatalmazott, illetve rögzíthetjük benne, hogy mikor és milyen ügyben járhat el a nevünkben. Ha nagyon konkretizálni akarjuk a meghatalmazás tartalmát, mert mondjuk tartunk attól, hogy a dokumentummal a másik fél a későbbiekben visszaélhet, célszerű rögzíteni, hogy meddig érvényes a meghatalmazás, és milyen ügyre lehet azt használni.

Ha ezek közül egy teljesül, máris érvényes

Ahhoz, hogy egy meghatalmazás szabályszerű és érvényes legyen, a következő kritériumok közül valamelyiknek érvényesülnie kell:
  • a meghatalmazó írta, és írta alá saját kezűleg vagy minősített elektronikus aláírással;
  • ha nem a meghatalmazó írta, akkor két tanúnak kell a hitelességet alátámasztani aláírásukkal, adataikkal (a név és a lakcím elég);
  • bíró vagy közjegyző hitelesítette.
Ki lehet tanú?

A meghatalmazás valódiságát a Tanú igazolja adataival, aláírásával: ez a kritérium biztosítja, hogy a meghatalmazás nem átverés, éppen ezért bírósági eljárás esetén a Tanú beidézhető. Tanú a 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes természetes személy lehet, aki érti a nyelvet, és tud olvasni. A rokonsági kapcsolat nem zárja ki a tanúskodást egy meghatalmazás esetében.

Út az Ördögnek

Mindez azonban úgy tűnik, mégsem elég, és aki abban bízik, hogy szabályszerűen cselekszik, tartozik egy úttal az ördögnek, illetve esetünkben a Magyar Postának – tudtuk meg a vállalattól, amikor arról érdeklődtünk, hogy csakugyan létezik-e olyan szabályzatuk, ami szerint nem fogadják el a meghatalmazást.

Kérdésünkre a Magyar Posta Kommunikációs osztálya leszögezte, hogy a Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzata alapján az utalványok összegének átvételére magánokiratban két tanús meghatalmazás nem adható.

Akkor mégis hogyan kell eljárni?

Megtudtuk továbbá, hogy a szabályzat szerint az utalványok átvételéhez közokiratban, vagy postai munkavállaló előtt adott meghatalmazás fogadható el, vagyis a meghatalmazó aláírását egy postai munkavállaló – akár postahelyi kezelő, akár kézbesítő – is tanúsíthatja, és ehhez fontos, hogy a meghatalmazó aláírás a postai munkavállaló előtt történjen. 

Az egészségügyi vagy szociális intézményben ápolt személy által adott meghatalmazást az intézmény vezetője vagy megbízottja aláírásával és az intézmény szervezet bélyegzőjével hitelesítheti.

Ezekben az esetekben nem szükséges további tanúk aláírása. Elfogadható meghatalmazás nyomtatvány továbbá a Magyar Posta Zrt. honlapján is elérhető – tudtuk meg.