Interjúnkból többek között az is kiderül, hogy ősszel rekordszámú hallgatóval kezdte el a tanévet a Metropolitan Egyetem (METU), hiszen több mint másfélszeresére nőtt a magyar hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest. Választ kapunk arra is, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hasznosítható a felsőoktatásban.

Az egyetemi tudásmegosztás révén tudnak a különböző szakterületek, intézmények, tudósok olyan innovációkon dolgozni, amelyek elősegítik a 21. században felmerülő kérdésekre adott válaszok megtalálását – vélekedik Kocziszky György.

A Budapesti Metropolitan Egyetem számára mi a jelentősége a napokban megkötött megállapodásnak?

Egy nemzet pénzügyi tudatossága, pénzügyekben való jártassága a természeti erőforrásokkal egyenértékű fontosságú, amit fontos hangsúlyozni.

Számos hazai és nemzetközi példa igazolja, hogy mindennapi pénzügyekkel való ismerkedésünket nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért is rendkívül fontosnak tartom, hogy egyetemünk hazai és külföldi hallgatói egyaránt felismerjék mit jelent a tudatosság, a racionalitás, a zöld fogyasztás az egyéni, a családi és a közösségi pénzügyekben.

A most aláírt megállapodás lehetőséget ad arra, hogy hallgatóink megismerjék az Edulab Kft- által kidolgozott digitális tananyagot, készségfejlesztő tréningeket, jó gyakorlatokat.

Miért tartja fontosnak az egyetemek közötti nemzetközi együttműködéseket? A 21. században képes egy felsőoktatási intézmény úgy működni, ha nincs benne a „nemzetközi sodrásban”?

Nem újkeletű az a felismerés, hogy egy szakma magas szintű művelésének alapvető feltétele a nyitottság, mások eredményeinek, tapasztalatainak megismerése, megértése. A középkor óta komoly hagyományai vannak hazánkban is a peregrinációnak, a diákok és a tanárok külföldi egyetemjárásának. Ennek elengedhetetlen feltétele a nemzetközi tudományos és oktatási hálózatokban való aktív szerepvállalása. Régi igazság, amely a felsőoktatásra fokozottan igaz: aki kimarad, az menthetetlenül lemarad.

Miért döntött úgy, hogy megpályázza a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori pozícióját? Milyen szakmai, vagy személyes indokok vezérelték?

A hazai és a nemzetközi oktatási térben paradigmaváltás megy végbe. A felgyorsult technikai, technológiai változások miatt összetettebb ismeretekkel rendelkező, a megújulásra fogékonyabb, a korábbinál holisztikusabb szemléletű diplomásokat vár a munkaerőpiac. Az elméleti felkészültség mellett ezért felértékelődött a stressztűrőképesség, a rugalmasság, a csapatmunkában való munkavégzés jelentősége.

A Budapesti Metropolitan Egyetem mindig élenjárt – mint azt a munkaadói jelzések is igazolják – ezeknek a munkaerőpiaci elvárásoknak való megfeleltetésben. Ebben az átalakulásban, változtatásokban részt venni, hazánk legnagyobb, több mint hétezer hallgatójú magánegyetemének akadémiai vezetőjeként, inspiráló és megtisztelő feladat.

Említette a munkaadói jelzéseket, amik segítik az egyetem működését. Ezek a szempontok a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára is fontosak lehetnek. Hogy látja, milyen típusú tudásra van szükség az átalakulóban lévő magyar iparban, munkaerőpiacon?

A munkaadók által elvárt és releváns tudás gyorsan változik. Ezért alapvető fontosságúnak tartom, hogy mind az üzleti, mind pedig a művészeti képzéseink esetében hallgatóinkat önálló gondolkodásra és az ismeretek folyamatos megújításának fontosságára vezessük rá. Természetesen magunk is megújulunk. Oktatási portfóliónkat, tananyagainkat ennek szellemében alakítjuk, fejlesztjük. A munkáltatóktól érkező visszajelzéseink szerint ez irányú törekvéseink eredményesek. Ennek is köszönhető, mint azt diplomás pályakövetési rendszerünk is visszaigazolja, hogy végzettjeink napokon belül el tudnak helyezkedni és könnyen beilleszkednek munkáltatói környezetükbe.

Milyen különbségek vannak a magánegyetemek és az állami felsőoktatási intézmények között?

A világon mindenütt jelentős különbségek vannak a magán- és az állami fenntartású felsőoktatási intézmények között. A magánegyetemek tandíjakból, adományokból és pályázati forrásokból gazdálkodnak, költség és teljesítmény érzékenyebbek. Ez a szemlélet tükröződik a stratégiájukban, illetve munkatársaikkal szemben támasztott elvárásaikban. Ennek eredménye, hogy ezért nagyobb a magánegyetemek autonómiája és jóval proaktívabbak az állami finanszírozású versenytársaiknál, ami kifejezésre jut a nagyobb nemzetközi és munkaerőpiaci mozgásterükben is. Jobbak a hallgatói, oktatói brandépítési lehetőségeik, erősebbek a végzettek ALUMNI kapcsolatai. Ezt igazolja vissza egyetemünk QS Stars átvilágításának négycsillagos eredménye is!

A METU által bevezetett myBRAND oktatási módszere hogyan támogatja a hallgatók munkaerőpiaci pozícióit?

Mint említettem a munkaerőpiac elvárásai időről- időre változnak. A myBRAND portfólió alapú oktatási módszer erre készíti fel a hallgatóinkat. Egyetemistáink, a tantervi hálók adta mozgásteret kihasználva, érdeklődési körüknek, a piaci igényeknek megfelelően választhatnak tréningek, gyakorlatok, speciális kurzusok közül. Törekszünk arra, hogy ezek során jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel, menedzserekkel találkozzanak, akik saját eredményeik és kudarcaik kapcsán segítik egyetemistáink látókörének, felkészültségének bővítését.

Hogyan lehet a hallgatókat felkészíteni a munkaerőpiacra? Hogyan szerezhetik meg a szükséges gyakorlatot?

A Budapesti Metropolitan Egyetem öt kontinensen, több mint kétszáz külföldi intézménnyel tart fenn partneri kapcsolatot. Kiemelt figyelmet fordítunk a minőségi partnerségek és együttműködések kialakítására piaci és szakmai szereplőkkel. Hallgatóink mind az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai, mind a Művészeti és Kreatívipari Karon valós üzleti, művészeti problémákat oldhatnak meg. A myBRAND módszer lényege, hogy a hallgató egy tudatosan felépített portfólióval, az aktuális piaci igényeket ismerve lép ki a munka világába. A Budapesti Metropolitan Egyetem szóval nemcsak ismereteket ad át, hanem friss diplomásaink a myBRAND módszer felhasználásával már az egyetemi évek alatt egyedi karriert építenek.

Hogyan alakult az Egyetem hallgatói létszáma?

Idén ősszel rekordszámú hallgatóval kezdtük el a tanévet. Több mint másfélszeresére nőtt a Budapesti Metropolitan Egyetemre felvett magyar hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest. Különösen az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karra nyertek nagy számban felvételt, itt 78,9 százalékos a növekedés, a Művészeti és Kreatívipari Karon pedig 11,6 százalékkal lett több elsőéves, mint tavaly. A hazai felsőoktatási palettán is kiugró sikernek számító felvételi létszám az egyetemen az utóbbi hét évben végbement változásoknak is köszönhető. Az egyéni készségek fejlesztése, a naprakész tudásátadás, a piaci igényekhez való gyors alkalmazkodás és a nemzetközi környezet is szerepet játszik abban, hogy a továbbtanulni szándékozók ilyen kiemelkedő arányban választották Egyetemünket. Hallgatói létszámunk folyamatosan és dinamikusan nő, ami egyrészt köszönhető a felsőoktatási felvételi rendszer változásának, másrészt annak, hogy az egyetem pozitív híre egyre többekhez jut el, és mind több pozitív visszajelzés érkezik a munkaerőpiacról a végzett hallgatókról.

Napjainkban megkerülhetetlenné vált a mesterséges intelligencia. Megítélése szerint mi a szerepe az AI-nak felsőoktatásban? Hogyan lehet kiaknázni az AI-ban rejlő lehetőségeket?

 

A mesterséges intelligencia valóban megkerülhetetlen és kiemelkedő jelentőségű lett számos területen, így a felsőoktatásban is. Segíthet az oktatási folyamatok hatékonyabbá tételében, a személyre szabott tanulási útvonalak kialakításában. Az adaptív tanulási rendszerek segítségével képes azonosítani a hallgatók erősségeit és gyengeségeit, így testre szabott tananyagot kínálhat, ami növelheti az oktatás hatékonyságát és az eredményességet. A mesterséges intelligencia a kutatómunkában is meghatározó. Az adatok elemzése és a gépi tanulás alkalmazása révén segíthet az oktatóknak és kutatóknak az adatok gyorsabb és mélyreható elemzésében.

 

Meggyőződésem azonban, hogy az oktatás továbbra is emberek közötti tudásátadáson, közös, kreatív gondolkozáson alapuló tevékenység, így bár a mesterséges intelligencia sok ígéretes lehetőséget rejt magában, de meg kell találnunk az egyensúlyt az emberi és a gépi intelligencia között annak érdekében, hogy az oktatók és a hallgatók kiaknázhassák az AI által kínált előnyöket és megismerhessék a hátrányait is.

Milyen céljai vannak a METU rektoraként?

A Budapesti Metropolitan Egyetem meghatározó és dinamikusan fejlődő szereplője a hazai felsőoktatásnak. Rektorként kiemelt célom a METU pozícióinak további erősítése annak érdekében, hogy az Egyetemünk a közép-európai régió vezető magánegyeteme legyen.