Ettől a hónaptól a határozatlan időre kötött lakásbiztosítások és társasházi biztosítások évforduló előtt felmondhatók (beleértve a finanszírozás alatt álló ingatlanokat is). A Jog365 szakértője szerint azért nagyon fontos a biztosítási tevékenységről szóló törvény módosítása, mert idáig, mint minden más biztosítást, a lakásbiztosítás is fordulónapra lehetett felmondani, tehát arra a napra, amelyen a biztosított naptári nap szerint kötötte.

A törvénymódosítás azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a biztosítottak a szerződéskötés időpontjáról függetlenül, minden év márciusában, március 31. napjáig a lakásbiztosításukat felmondhassák.

A felmondás lehetőségéről a biztosítók minden év február 15. napjáig előzetesen tájékoztatják biztosítottjaikat – húzta alá Sáfrány Írisz Zsófia, ügyvéd.

Hogyan tudunk váltani?

Amennyiben a biztosított él ezzel a jogával és a felmondása március 31. napjáig beérkezik a biztosítóhoz, a lakásbiztosítása a beérkezéstől számított 30 napon belül megszűnik.

Mivel a törvény külön nem rendelkezik az alakiságtól, ezért az írásban kötött szerződést, írásban kell felmondani. Fontos, hogy a felmondás tartalmazza a szerződés megszüntetésére irányuló szándékot (legyen tehát benne egyértelműen, hogy fel akarják mondani a szerződést), valamint tartalmazzon azonosító adatok, mint a szerződő neve, egyéb személyes adatai és a kötvényszám vagy szerződésszám, hogy a biztosító számára egyértelmű legyen, hogy melyik szerződést kívánja megszüntetni a biztosított.

Fontos, hogy a felmondás március 1. napja és – mivel idén március 31. ünnepnap – április 2. napja között érkezzen meg a biztosítóhoz. Amennyiben a biztosított ezen az időintervallumon kívül jelenti be a felmondási szándékát, a biztosító azt nem köteles elfogadni.

A márciusi felmondás lehetősége nem egyszeri alkalommal lehetséges, hanem ezentúl minden év márciusában felmondásra kerülhetnek a lakásbiztosítások, attól függetlenül, hogy a biztosított mikor kötötte.

Mire érdemes figyelni a váltáskor?

A díjfizetéssel összefüggésben, amennyiben valakinek hátraléka van a kötvényén, azt a megszűnésig meg kell fizetni, míg túlfizetés esetén – ha az egész éves díj kifizetésre került –a biztosító vissza fogja téríteni az arányos részt.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy miként alakul a biztosítási díj, ha a biztosítónál valamilyen kedvezményt vettünk igénybe a megkötéskor. Ilyen lehet az, ha tartamengedményes a szerződésünk, tehát ha arra tekintettel alacsonyabb a biztosítási díj, hogy hosszabb időre vállaltuk a szerződés fenntartását, vagy ha a biztosító a nála kötött több szerződésre tekintettel ad engedményt.

Ilyen esetekben a biztosítás idő előtti felmondására tekintettel vagy a szerződések számának csökkenését figyelembe véve, a biztosítók a kedvezmények összegét visszakövetelhetik vagy a kedvezményes díjat megemelhetik.

Csak a lakásbiztosítás mondható fel

Lényeges szem előtt tartani, hogy a felmondás lehetősége kizárólag a lakásbiztosításokra vonatkozik – hívta fel a figyelmet a szakértő. Tehát attól függetlenül, hogy ugyanannál a biztosítónál van a lakásbiztosításunk és kötelező felelősségbiztosításunk, kizárólag a lakásbiztosítás mondható fel márciusban.

Más a helyzet abban az esetben, ha a lakásbiztosításokra vonatkozó kiegészítő biztosításokat is megkötöttük, a kiegészítő biztosítások a lakásbiztosításokkal együtt megszűnnek, hiszen arra önállóan nem lehetett volna szerződést kötni.

Miért érdemes felülvizsgálni időnként a lakásbiztosításunkat?

Sajnos, gyakori probléma, hogy egy ingatlanra vásárláskor kötnek a tulajdonosok biztosítást, de az idővel már nem fedezi az évekkel később bekövetkezett kár összegét. Ha ugyanis az ingatlant időközben felújították, és ez által nőtt az értéke így már csak a magasabb biztosítási összegű biztosítás nyújt majd megfelelő fedezetet.

Hasonló a helyzet, ha az ingatlanba az évek alatt több újabb vagy akár értékesebb tárgy (például elektronikai eszközök) került, érdemes felülvizsgálni, hogy azokra is kiterjed-e a és elegendő mértékben a biztosítási fedezet.

Összességében elmondható, hogy az ingatlan jelenlegi (esetleg megnövekedett) értéke, illetve a lehetséges káresemények alapján is érdemes alaposan átgondolni, hogy érdemes-e váltani, vagy megfelelő a meglévő lakásbiztosítás. Ez azért is fontos, hiszen a márciusi időszakon kívül erre csak a kötési évfordulón lesz lehetősége a lakástulajdonosoknak 2024-ben.