Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) közérdekre, illetve nemzetgazdasági okra hivatkozva engedélyezte a szerződéskötést Újszilvás naperőmű létesítésére kiírt eljárásán az egyedüli érvényes ajánlattevőként, majd nyertesként kihirdetett E-OS Innovatív Energetikai Zrt.-vel. A testület annak ellenére engedélyezte a megállapodást, hogy a közbeszerzés ellen jogorvoslati eljárást kezdeményeztek, és az általános szabály szerint a KD határozatának meghozataláig nem lehetne szerződést kötni. Ezt azonban speciális esetben kiemelkedően fontos érdekre, illetve közérdek védelmére hivatkozva engedélyezheti a testület.

Az utolsó pillanatban visszavonták

A község először 2010. december 31-én hirdetett közbeszerzést egy 400 kWp (kilowatt peak) névleges csúcsteljesítményű fotovoltaikus - azaz elektromos áramot termelő - naperőmű és segédberendezéseinek építésére, valamint az elosztóhálózatra csatlakoztatására, de a pályázati határidő lejárta előtt egy nappal, 2011. január 19-én visszavonta a felhívást. A második, egyszerű eljárást február 18-án hirdette meg, amelyre március 10-ig lehetett ajánlatot tenni. A határidőig öt társaság, az E-OS-on kívül az Asianet Hungary Kft., a Korax Gépgyár Kft., a 3 COMM-Kábel Kft. és a SAG Mérnökiroda Kft. nyújtott be ajánlatot. Az elbírálásról szóló első összegzés szerint az E-OS és a SAG nyújtott be érvényes ajánlatot, és az E-OS-t hirdették ki nyertesnek. A SAG előzetes vitarendezést kezdeményezett, amelynek részben helyt adott az önkormányzat. Ezt követően az E-OS-t hiánypótlásra kérték fel az utolsó lezárt üzleti évének mérleg- és eredménykimutatásával kapcsolatosan. Április 1-jén a SAG újabb vitarendezési kérelmét már elutasította az ajánlatkérő, és módosította az eljárás írásbeli összegzését: ezúttal csak az E-OS-t tüntette fel érvényes ajánlattevőként, a SAG ajánlatát pedig érvénytelenítette.

A SAG emiatt jogorvoslati eljárást kezdeményezett a KD-nál. A cég szerint Újszilvás az érvénytelen ajánlatot benyújtó E-OS ajánlatát hirdette ki győztesnek. Az E-OS-t, illetve jogelődjét 2009-ben alapították, ezért 2008-ra vonatkozóan nem nyújtott be mérleg- és eredménykimutatást, de nem is élt a közbeszerzési törvény új vállalkozások számára biztosított lehetőségével, amely szerint az ilyen cégek úgy is igazolhatják alkalmasságukat, ha működésük ideje alatt a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételük eléri az adott közbeszerzés becsült értékét. A SAG jogorvoslati kérelmében még azt is előadta, hogy az E-OS ajánlata nem felelt meg a műszaki követelményeknek, valamint azt, hogy az ajánlatkérő nem a dokumentációban meghatározottak szerint értékelte az E-OS ajánlatát - derül ki a KD határozatából.

Minisztériumi beavatkozás segít a projekten

Újszilvás önkormányzata viszont azt kérte a KD-tól, hogy engedélyezze a szerződéskötést, "halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos érdekre és nemzetgazdasági érdekre" hivatkozva. A beruházás megvalósítására 2010. augusztus 23-án kötött támogatási szerződést az Új Magyarország fejlesztési terv közép-magyarországi operatív programjának "Megújuló energiahordozó felhasználás növelése" címet viselő pályázatának keretében. (A Pest megyei község a projekt kivitelezésére 70 százalékos támogatással, 433 millió forintos uniós−magyar támogatást nyert el.) A támogatási szabályok szerint a beruházást és az előleg elszámolását 2011. április végéig meg kell kezdenie az önkormányzatnak, ha azonban ha nem tudja elkezdeni a kivitelezést, akkor a lehívott előleget vissza kell fizetni. Ebben az esetben önerő hiányában már nem fog rendelkezni a beruházás megvalósításához szükséges forrásokkal, tehát az egész projekt meghiúsulhat.

Dolgozott Hódmezővásárhelyen és Balatonfüreden is

Az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. tavaly 721 milliós megrendelést kapott a Lázár János vezette Hódmezővásárhelytől a város közvilágításának korszerűsítésére. A cég honlapja szerint részt vett a balatonfüredi vásárcsarnok felújításában, ahol geotermikus fűtést építettek ki. Továbbá kivitelezője volt a szolnoki Tiszavirág gyalogos- és kerékpároshíd köz- és díszkivilágításának, valamint közreműködött Budapest II. kerületében, a Törökvész Úti Általános Iskola fénycsőcsereprogramjának megszervezésében is.

Az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. honlapja szerint az E-OS cégcsoport tagja, 2010-ben hozták létre. (A csoport első vállalkozását, az E-OS Energiakereskedő Zrt.-t 2006-ban alapították, fő profilja a villamos energia és gáz kereskedelme Magyarországon.) Az energetikai szolgáltatásokat nyújtó céget a régió meghatározó energetikai vállalkozásává kívánják tulajdonosai fejleszteni. A cégbírósági adatokból kiderül, hogy a társaság 2010 májusa óta működik E-OS Innovatív Energetikai Zrt. néven, korábban ES Holding Zrt. volt. A jogelődöt 2009. augusztusában alapították, tevékenységének első évében nettó 8,4 millió forintos értékesítési árbevételt ért el, mérleg szerinti eredménye kétmillió forint volt - áll az Opten cégtárában. 2010-re vonatkozóan azonban nincs a cégnek online (az igazságügyi tárca e-beszámoló portálján) elérhető mérlegadata. Jegyzett tőkéjét 2010 májusában megemelték ötmillióról 30 millió forintra. 2010 októberében a cégbe beolvadt az ES Gas Kft., az ES Light Kft., az ES Water Kft. és az ES Audit Kft.

Az önkormányzat szerint az ország első fotovoltaikus naperőművének megvalósulásával "nagy lépést tehetünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a megújuló energiaforrások használatának növelésére tett nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének irányába".

A kérelméhez csatolta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) klíma- és energiaügyért  felelős államtitkárának levelét, amelyben egyebek mellett az áll, hogy  a "beruházás speciális mintaprojekt jellege kiemelkedő jelentőséggel  bír mind a közvetlenül érintett terület, mind pedig Magyarország  szempontjából, továbbá összhangban van a munkahelyteremtéssel  kapcsolatos célkitűzésekkel, mivel minimum 4 munkahely létrehozását  tenné lehetővé. A mintaprojekt esetleges elmaradása komoly és jelentős  társadalmi-gazdasági hátránnyal járna".

Az önkormányzat azt is előadta, hogy a SAG ajánlata formai hiányosságok miatt érvénytelen, így a többi kérelmi elem vizsgálata nélkül is érvénytelen, és nem fordulhat elő olyan eset, hogy a céget hirdetné ki az eljárás győztesének.

A KD elfogadta a közérdek védelmére, ezen belül a nemzetgazdasági okra hivatkozást, és engedélyezte a szerződéskötést. A testület álláspontja szerint a beruházás megvalósításával járó előnyök meghaladják a szerződés megkötésével járó hátrányokat.


Az ajánlattevők
E-OS Innovatív Energetikai Zrt.
SAG Mérnökiroda Kft.
Asianet Hungary Kft.
Korax Gépgyár Kft.
3 COMM-Kábel Kft.

Forrás: KD