A képviselők rámutattak, milyen fontos a nemzeti tervek sikere szempontjából a hatékony és átlátható ellenőrzés. A folyamatos figyelemmel kísérés biztosítaná, hogy a forrásokat valóban a tagállami gazdaságok modernizálására költik, hogy fenntartható projektek részesülnek támogatásban, és hogy a források enyhítik a járvány kiváltotta gazdasági válság európaiakra gyakorolt hatását. Több képviselő online követné a nemzeti tervek előrehaladtát és a végső kedvezményezetteket - adta hírül az EP.

A felszólalók többsége megismételte: az uniós értékek és a jogállamiság tiszteletben tartása az uniós finanszírozás előfeltétele. Mások viszont aggodalmukat fejezték ki a megemelkedett hitelállomány miatt és azért, mert szerintük a forrásokért cserébe a tagállamok politikai zsarolást szenvednek el, és nem kezelik őket egyenlő módon.

A 26 leadott nemzeti helyreállítási tervből eddig 22-t hagytak jóvá: Hollandia adós a tervével, és a Bizottság a magyar, a lengyel, a svéd és a bolgár tervet nem fogadta még el.

17 tagállam már hozzájutott az összesen 52,3 milliárd eurós előfinanszírozáshoz. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből elsőnek várhatóan Spanyolország részesül 10 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásban azt követően, hogy a Bizottság úgy értékelte: az ország a kifizetési kérelméhez kapcsolódó legtöbb követelményt teljesítette.

 

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.