A szerdán 577 szavazattal, 47 ellenszavazat és 76 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők jelentős támogatást kérnek az Uniótól és a tagállamoktól a médiaágazat számára ahhoz, hogy a szektor talpra állhasson a járvány után és a digitális kor követelményeinek megfelelően tudjon átalakulni.

A képviselőket aggasztja, hogy egyes tagállamokban az állam foglyul ejtette a médiát, máshol az újságírók megfélemlítését és elhallgattatását célzó, stratégiai pereket indítanak. A Parlament szerint ezért jogalkotási és nem jogalkotási eszközökkel kell megvédeni a média szereplőit.

Az európai újságírók és újságírás pénzügyi és politikai függetlenségének fenntartása érdekében a képviselők szerint létre kellene hozni egy állandó uniós hírmédia-alapot, a médiának szánt helyreállítási forrásokból pedig olyan tagállamok médiaszervezeteit kell támogatni, ahol a média jelentős anyagi és politikai nyomásnak van kitéve, vagy jogállamisági problémákkal küzd.

A képviselők emellett az adat- és hirdetési piacot uraló globális online szereplők „aránytalan gazdasági erejére és „ragadozó magatartására" figyelmeztetnek. Ezek a cégek bármilyen, a médiaszolgáltatók által készített jogszerű tartalmat eltávolíthatnak, jegyzik meg a képviselők. A Parlament a digitális szolgáltatásokról és piacokról szóló jogszabályok sürgős elfogadását kéri, amelyek egyenlő versenyfeltételeket és adathozzáférést biztosítanának az európai médiaorgánumoknak és szabályoznák a politikai reklámok piacát.

A képviselők szerint az európai audiovizuális ipar - filmesek, producerek, terjesztők és mozik - támogatására és a filmgyártás és a befektetések ösztönzésére külön adópolitikai eszközöket, költségvetési és pénzügyi ösztönzőket kellene az Unióban létrehozni. Emellett biztosítási garanciákat kellene kialakítani audiovizuális koprodukciók számára és szabályokkal kellene elérni, hogy a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók legalább 30 százalékban európai alkotásokat szerepeltessenek a műsorkínálatukban.

Kritikus pillanathoz értünk, amikor az uniós média és audiovizuális ágazat megerősítése kulcsfontosságú. A médiavilág már a járvány előtt is sérülékeny volt, a járvány viszont fokozta az előtte álló kihívásokat és újabb nehézségeket teremtett. A közönség egyre gyakrabban a digitális szolgáltatókat választja, ezek bevétele pedig nagyrészt globális cégekhez áramlik. Az európai médiaágazat reklámbevételei tavaly jelentős mértékben visszaestek, márpedig ezek a bevételek kulcsszerepet játszanak a vállalatok finanszírozásában. A koronavírus-járvány ezzel egyidejűleg ráirányította a figyelmet a minőségi újságírás fontos szerepére: életekbe kerülhet, ha nem állnak rendelkezésre szakszerűen és gyorsan összeállított hírek.

- mondta Dace Melbarde jelentéstevő.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.