Észak-Írországban tevékenykedő vállalatok szakmai szervezetinek testülete (NIBBWG) felszólította az EU-t és az Egyesült Királyságot, hogy fejezzék be a brexittel kapcsolatos egymásra mutogatást, és mielőbb oldják meg azt a feszültséget, ami Észak-Írország körül kialakult – írja a Guardian. A kiskereskedőket, feldolgozóipari cégeket és agrárgazdálkodókat képviselő szervezetek megállapodást akarnak látni azon a találkozón, amelyen a londoni kormány brexitminisztere David Frost és az Európai Bizottság brexitügyi illetékese, Maros Sefcovic vesz részt a napokban.

A vállalatokat képviselő szakmai szervezetek úgy vélik, hogy ideje tárgyalni azt követően, hogy a felek szembe fordultak egymással, miután Frost egyoldalúan felfüggesztette az úgynevezett északír protokoll betartását. Ez az EU és az Egyesült Királyság 2019 végén kötött megállapodásának kritikus része. Miután Észak-Írország az ír-északír határ szabad átjárhatósága érdekében bent maradt az EU vámuniójában és egységes piacán, miközben Nagy-Britannia önálló vámrezsim alá került, a brit hatóságoknak az EU ügynökeként kellene elvégezniük a vám- és egyéb ellenőrzéseket az Ír-tengert átszelő áruk esetén.

Ez az északír protokoll, ami de facto vámhatárt létesít a két sziget közé. Az északír brit unionista politikusok egy része nyíltan elutasítja ezt, mert attól tart, hogy országa a vámhatár felállása után kisvártatva kilép a brit unióból. A londoni kormány, amely egységes brit piacot akar, ezért halogatja az északír protokoll a bevezetését megelőző türelmi időt. Az Európai Bizottság viszont az egységes piacot védené a vámszabály betartatásával.

Megtalálták Bident

Az erről folyó vitában kialakult patthelyet komoly kárt okoz az északír és a brit üzleti szervezeteknek, és kiélezte protestáns (brit unionista), illetve katolikus írek közti konfliktust. Stefcovic a Telegraphban megjelent cikkben a napokban azzal fenyegetőzött, hogy ha a brit fél nem tartja be a 2019-es brexitmegállapodást, akkor az EU nemzetközi bíróság elé viszi az ügyet.

További fejleménye a felek közti egyre jobban elmérgesedő vitának, hogy egy amerikai politikai bizottság, amelynek tagjai között öt korábbi amerikai nagykövet is van, arra biztatja Joe Biden elnököt, hogy nevezzen ki különleges elnöki megbízottat Észak-Írország ügyében. A megbízott feladata az lenne, hogy közvetítsen a vitázó felek között a nagypénteki egyezmény védelme érdekében. Ez az 1998-ban kötött megállapodás garantálja az ír-északír határ szabad átjárhatóságát, miközben Észak-Írország az Egyesült Királyság része marad. A brexit év eleji de facto megtörténtéig biztosította a békét (ha nem is megbékélést) a protestánsok és a katolikusok között.