A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot végzett öt banknál és két fióktelepnél – a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepénél, a Gránit Bank Zrt.-nél, az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél, az MKB Bank Nyrt.-nél, az OTP Bank Nyrt.-nél, a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (amelynek viszont időközben a jegybank 2022. március 2- határozatával visszavonta a tevékenységi engedélyét és elrendelte a végelszámolását), valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél − a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos pénzmosási kockázatok, kockázatkezelő intézkedések, pénzmosási kontrollok ellenőrzésére. A jegybank a 2018. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A témavizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a pénzügy intézmények kellő alapossággal járnak-e el a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységük során, azonosítják-e a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatokat, s megfelelő eljárásokat, kontrollokat alkalmaznak-e ezek csökkentésére.

Az MNB a vizsgálata nyomán hiányosságokat tárt fel egyes hitelintézetek pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentési gyakorlatával kapcsolatban.

Jogsértőnek bizonyult, hogy a hitelintézetek egy része nem megfelelően paraméterezte a pénzmosási kockázatot hordozó tranzakciókat jelző szűrőrendszert. Emellett egyes bankok esetében a szűréshez használt szcenáriók alapjául szolgáló logikák dokumentálásának gyakorlata sem felelt meg a hatályos jogszabályoknak.

A feltárt hiányosságok miatt az MNB 2021. december végén összességében 158,2 millió forint bírságot szabott ki a hét piaci szereplőre és 2022 április-májusi határidőkkel – a döntéshozó testületek által jóváhagyott, dokumentált módon – kötelezte azokat a feltárt hiányosságok kijavítására.

2022 első félévében az MNB meggyőződött arról, hogy a vizsgálatban érintett hitelintézetek teljeskörűen eleget tettek az előírt intézkedéseknek, a hiányosságokat pótolták és szervezeti, szabályozási struktúrájuk révén képesek a tranzitszámla-kockázatok észlelésére és kiküszöbölésére.

Az MNB által kiszabott bírságok
IntézményBírságösszeg (millió Ft)
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe2,25
Gránit Bank Zrt6
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe0,6
MKB Bank Nyrt.46,875
OTP Bank Nyrt.33,75
Sberbank Magyarország Zrt.35,625
UniCredit Bank Hungary Zrt.33,125
Forrás: MNB