A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel szemben indult felügyeleti vizsgálat több negatív megállapítást hozhat a tevékenységével kapcsolatban, ugyanakkor az is elmondható, hogy a takarék működése külső vizsgáló számára gyakorlatilag áttekinthetetlen - értesült a Napi.hu. Meg nem erősített információink szerint jelentős az értékvesztés hiánya és nehezen értékelhető fedezeteket alkalmaztak. Nehezen igazolható a takarékszövetkezet által kimutatott tőkehelyzet valódisága is, ugyanis a tulajdonosok nagy része közvetlenül vagy közvetve ügyfélkapcsolatban áll a takarékkal, így a társaság jelentős részben saját maga áll a tőkeemelések mögött. A takarték jelentős részben a tulajdonosaihoz köthető cégeket hitelez. Ezeket úgy fizetik vissza, hogy a céghálóban folyamatosan kap valamely új cég hitelt és ez az új hitel válik - több áttéten keresztül - a régebbi hitel visszafizetésének forrásává.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) november 5-én rendelt ki két felügyeleti biztost a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezethez, akiknek feladata - a jegybank akkori közleménye szerint - a betétesek védelme érdekében a takarékszövetkezet prudens működésének, tőkehelyzetének és likviditási helyzetének biztosítása. A biztosok átvették az igazgatóság feladatait. Az MNB ezzel egyidejűleg korlátozta a takarék által végezhető egyes pénzügyi szolgáltatások végzését: megtiltotta - kivéve az ügyfelenként 1 millió forintig terjedő kockázatvállalásokat és az önkormányzati kockázatvállalásokat - a hitel- és pénzkölcsönt nyújtását, kezesség és bankgarancia vállalását, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalását. A kirendelés a jogszabályoknak megfelelő működés helyreállításáig, de legfeljebb egy évre szól

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet a 2012- év végi adatok alapján a 15. legnagyobb volt a 128 hazai szövetkezet között. Az eszközállománya az átlagos magyar takarékszövetkezeteknek mintegy kétszerese, a felszámolás alatt lévő Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetének viszont csak a kétharmada. Az MNB novemberi közleménye ugyanakkor kiemelte, hogy a mérlegfőösszege alapján számított piaci részaránya a hazai hitelintézeti piac egészére vetítve alig haladja meg az egy ezreléket.

Három év alatt gyorsan nőtt a takarék

Az elmúlt években a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet túlzott módon növekedett, ahogy a portfolio.hu novemberben írta, a takarék meghazudtolta a válságot: hitelállománya több mint kilencszeresére (+821 százalékkal), a betétállománya több mint ötszörösére (+454 százalékkal) emelkedett 2009 és 2012 között, miközben a tőkéje kisebb mértékben növekedett (+392 százalékkal). Az MNB adatai alapján megállapítható, hogy ez volt az elmúlt három év legnagyobb ütemben növekvő takarékszövetkezete. Eközben ugyanis a takarékszövetkezeti szektor gyakorlatilag stagnált. A körmendi takarék részesedése 2009-2012-ben a szövetkezetek körében 0,3-ről 1,5 százalékra nőtt. A takarék hitel/betét aránya a szövetkezeti 48 százalékos átlaggal szemben 83 százalék volt tavaly év végén, és ezzel a harmadik legkevésbé likvid szövetkezet volt. A tőkehelyzete alapján (11,7-es hitel/tőke arányával) a második legkevésbé tőkeerős takaréknak számított - írta az MNB adataira hivatkozva a portfolio.hu.

A fiókjainak száma is megugrott, a körmendi székhely mellett a szombathelyi, egyházasrádóci és zalaegerszegi fióktelepe mellett 2010-2013-ban hét újat jegyeztek be a cégadatokban: Náraiban, Kecskeméten, Szerencsen, Debrecenben és Budapesten három helyszínen: egy Margit körúti, egy Üllői úti és a legutóbb idén novemberben egy Váci úti címen - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A takarék jelenleg 67 főt foglalkoztat.

Több lett a problémás hitel

Az 1,362 milliárd forint jegyzett tőkéjű takarékszövetkezetnek 2012. december 31-én összesen 268 tagja volt, ebből 71 volt jogi személy és 197 természetes személy. Összehasonlítva a 2011-es adatokkal látható, hogy a jogi személyek száma egy év alatt 56-ról 71-re nőtt, míg a magánszemélyeké 213-ről 197-re csökkent.

A 2012 végén a minősített eszközökön belül az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány 19,704 milliárd forint, ez 2011. december 31-én 15,679 milliárd forint volt. A problémamentes állomány aránya e körben 90 százalékról 80 százalékra csökkent, mivel változott a hitelállomány összetétele - állt a takarékszövetkezet 2012-es beszámolójának mellékletében.

A körmendi takarék kötelezettségei (M Ft)
2011.
dec. 31.
2012.
dec. 31.
Változás (%)
Hitelintézetekkel szembeni rövid416,00,03
Ügyfelekkel szembeni rövid13 899,721 419,1
Egyéb rövid1 169,5672,8
Rövid lejáratú kötelezettségek15 485,322 092,042,7
Hitelintézetekkel szembeni hosszú281,1261,0
Ügyfelekkel szembeni hosszú462,1606,0
Egyéb hosszú666,4650,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek1 409,71 517,17,6
Kötelezettségek összesen16 895,023 609,139,7
Forrás: E-beszámoló

 

Az MNB intézkedésére a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosai közleményben reagáltak november közepén, e szerint elkötelezettek az intézmény mellett és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a takarékszövetkezet prudens működése, az elmúlt időszakhoz hasonlóan, továbbra is fennmaradjon. Az MTI-hez eljuttatott közleményt a tulajdonosok közül Török Péter és Töröcskei István jegyezte. A tulajdonosok a prudens működés fennmaradása érdekében támogatnak minden olyan folyamatot, amely akár egy erős partnerrel történő együttműködést, akár a pénzintézet bankká alakulását elősegítheti. A takarékszövetkezet átalakulásához kapcsolódó folyamatok lezáráshoz közelednek, így további működése érdekében a tulajdonosok eltökéltségüket fejezik ki - állt a közleményben.

Kiterjedt cégháló a takarék körül

A cégadatok szerint négytagú igazgatóság irányítja a körmendi takarékot: Török Péter, Habozy László, Barkóczi István és Forgács Béla, akik nagyrészt 2009 körül kerültek kapcsolatba a céggel. A takarékszövetkezet 2007-2009-ben került olyan nehéz helyzetbe, hogy csak az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) tőkejuttatása tudta volna stabilizálni a helyzetét. Ennek feltételeit (az irányítási jogok átadása) azonban a takarék nem akarta teljesíteni, hanem új befektetőket keresett. Így került a jelenlegi befektetői kör a takarék tulajdonosai és irányítói közé. Forgács 2007 decemberében, Barkóczki 2009 januárjában, míg Habozy és Török egy év felügyelőbizottsági tagság után, 2010 december végén lett tagja a vezérigazgatóságnak.

Töröcskei István (aki jelenleg az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója is) 2009 júliusa óta a zalaegerszegi székhelyű Széchenyi István Hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke, és ennek társbankjaként működő Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. alapító-tulajdonosa (a T&T Ingatlankezelő és Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül tulajdonos). (A hitelszövetkezetek felfuttatását tervező Széchenyi Bankban egyébként idén júniusban vásárolt 49 százalékos részesedést az állam.) A Széchenyi István Hitelszövetkezet 2012. évi beszámolójának mellékletéből kiderül, hogy a héttagú igazgatóság tagja Töröcskei mellett a Körmend és Vidéke takarékszövetkezet igazgatóságában is helyet kapó Török Péter és Habozy László. Török, Habozy és Barkóczi neve más cégekben is feltűnik, közös vállalkozásaik (ezekben külön-külön cégvezetők) a 3C Távközlési Kft., illetve az abból kivált Banknet Kft., a Dunakanyar-Holding Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a Timenet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonában áll a 2013. februárjában bejegyzett Cash One Alap Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., amelynek igazgatósági tagja Török Péter és Nemes Attila. Nemes Attila édesanyja, Nemes Józsefné a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet felügyelőbizottságának tagja - aki 1996-tól szintén felügyelőbizottsági tagja a 2012 októbere óta felszámolás alatt lévő Soltvadkert és Vidéke takarékszövetkezetnek is.

Nemes Attila is több cégben volt már érdekelt tulajdonosként és tisztségviselőként (például a TvNetwork Telekommunikációs Zrt.-ben és Euronet Magyarország Informatikai Zrt.-ben), többek közt résztulajdonosa volt annak a Dunakanyar-Holding Kft.-nek (2003. december és 2008. október között), amelyben jelenleg tulajdonos Török, Habozy és Barkóczi is. Nemes felügyelőbizottsági tag volt (2012 augusztusa és 2013 áprilisa között) az Ötnegyed Pénzügyi és Üzletviteli Tanácsadó Zrt.-ben, amelyben korábban Töröcskei István is megfordult (előbb cégjegyzésre jogosult személy, majd 2009-tól 2012 augusztusáig felügyelőbizottsági tag volt).

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet egyedüli tulajdonosa a már említett - idén februárban 5 millió forint jegyzett tőkével bejegyzett - kockázati tőke cégnek, a Cash One Zrt.-nek, valamint résztulajdonosa a nagykőrösi, 2010-ben alapított, 100 millió forint törzstőkéjű Franciska Input Kft.-nek. A takarékszövetkezet 2012-es beszámolójának melléklete szerint az év végén 50 százalékos részesedése volt a vegyi áru, gabona és takarmány, valamint mezőgazdasági nagykereskedelemmel foglalkozó Franciska Inputban, amelyben tulajdonos még Zala Franciska agrárvállalkozó és a takarék tulajdonosi-irányítói köréhez is köthető Dunakanyar-Holding Kft. (lásd fent.)

Egy gépjármű-kereskedőben, a 20 millió forint jegyzett tőkéjű KDC Flotta Zrt.-ben is 50 százalékos részesedése volt a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnek 2012 december végén, míg 10 százalék alatti befolyással bírt az 1,29 milliárd forint jegyzett tőkéjű Széchenyi István Hitelszövetkezetben.

 

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet-mérlegadatok (M Ft)

2009201020112012
Befektetett eszközök2 036,43 517,66 731,89 124,0
Forgóeszközök2 479,75 288,111 782,716 219,0
Aktív időbeli elhatárolások46,555,8100,1180,7
Saját tőke326,6400,11 472,71 606,5
Céltartalékok43,160,85,8
Kötelezettségek0000
Passzív időbeli elhatárolások74,498,4186,0302,3
Értékesítés nettó árbevétele0000
Üzleti tevékenység eredménye0000
Adózás előtti eredmény35,723,361,3152,5
Mérleg szerinti eredmény28,420,746,2121,4
Forrás: Céginfo.hu

 

Ki lesz a betétesek pénzével?

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet nem tagja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ), amely integrálta a korábban működő intézményvédelmi alapokat, s helyt áll a válságos helyzetekben. Azért nem tagja a szervezetnek, mert bankká alakulásra vonatkozó kérelmet adott be a pénzügyi felügyelethez, s még folyamatban volt a felügyeleti eljárás, amikor elindult a szövetkezeti integráció.

A betétesek többségét azonban védi az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). Nem élveznek védelmet viszont a takarékszövetkezetben 5 százalék feletti tulajdonrésszel rendelkezők, a menedzsment tagjai, illetve az állami vagy önkormányzati betétek tulajdonosai sem - mondta korábban Binder istván, az MNB kommunikációs osztályvezetője az MTI-nek. A hitelintézeti törvény kizárja az OBA által nyújtott biztosítékot az olyan betéteknél is, amelyeknél a lekötésük időpontjában elhelyezett más, azonos nagyságú és futamidejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot kapnának az adott ügyfelek.